Smarte byer

Komplette IoT-løsninger for smartby

Last Mile har allerede hjulpet mange kommuner i gang med å etablere infrastruktur som muliggjør innsamling av data fra sensorer på husstandsvannmålere, sandfangere, parkeringssensorer, sensorer for fyllingsgrad i avfallscontainere og luftsensorer. Vi leverer solide sensorer og komplette IoT-nettverk på LoRa, NB-IoT eller 4G. Vår IoT-plattform er fleksibel og skalèrbar med integrasjon mot ulike scada- og kjernesystemer som kommunen allerede benytter i dag.

Sensorer

Last Mile tilbyr en rekke ulike sensorer for ulike IoT-teknologier. I vår portefølje finner man LoRa-sensorer for ulike formål, NB-IoT sensorer samt komplette sensorløsninger for 4G inkl. sensor, trådløs router og data-abonnement. Våre sensorer kommer fra anerkjente leverandører i Norge og i utlandet.

LoRa

LoRa bruker vi til å sende små datamengder i korte tidsstrekk. Det lave strømforbruket gjør at en LoRa-sensor kan ha en batterilevetid på 10-12 år før den må byttes (avhengig av sensor-oppgave og sende-intervall). Teknologien er derfor egnet til bruk på sensorer som plassers der mobilnettet har dårlig dekning. Typiske områder er kjellere, hvor vannmålere ofte er plassert, i parkeringsgarasjer, bak branndører av metall, nede i kummer eller i geografiske områder hvor mobilnettet generelt har dårlig flatedekning.

Her kan du lese mer om LoRa ›

NB-IoT

NB-IoT leverer litt større båndbredde enn LoRa og er dermed egnet til overføring av litt mer data og gjerne litt oftere. Det er mulig å overføre bilder dersom oppløsningen ikke er for høy. Denne teknologien krever heller ikke mye strøm og har derfor en gunstig innvirkning på batterilevetiden i sensorene.

4G

4G egner seg best der det er krav til høyere båndbredde og overføringshastighet, eksempelvis video- og bildeoverføring. Krever tilgang til strøm.

Her kan du lese mer om NB-IoT og 4G ›

IoT Plattform

Kjernen i vår IoT-leveranse er en egen IoT-plattform som ivaretar kommunikasjonen fra de ulike nettverkene LoRa, 4G og NB-IoT. Data fra alle nettverkene routes inn i IoT-plattformen, og man henter ut ulike datasett etter behov. Last Mile lager skreddersydde tilpasninger (API’er) til de applikasjonene som finnes i den enkelte kommunes IoT-løsninger. Data fra en og samme sensortype (f.eks. vannmålere) kan splittes inn mot ulike applikasjoner og derfor benyttes til ulike formål. All lagring og databehandling foregår på kommunens side av løsningen. IoT-plattformen står og driftes i Norge, og sikkerhet og oppetid ivaretas gjennom redundant arkitektur (arkitektur med reserveløsninger alltid tilgjengelig).

Primært skiller vi mellom LoRa (Long Range), 4G og NB-IoT (Narrowband-IoT).

 

Klikk på grafikken for mer info.