Pressemelding fra Last Mile AS:

Fusjonerer for å håndtere viktig infrastruktur

Last Mile Communication og CEE Energiteknikk fusjonerer og blir én komplett leverandør av løsninger for kommunikasjon og overvåking av viktig infrastruktur innen kraftforsyning, kommunalteknisk og olje & gass.

De to ingeniørbedriftene i Asker har samarbeidet tett over tid, og nå slår blir de slått sammen til en samlet enhet, Last Mile AS.

Kjernevirksomheten til CEE Energiteknikk er relévern, remote terminal units (RTU) og analyse av spenningskvalitet inn mot energi- og olje & gass sektoren. Last Mile Communication (LMC) er distributør og løsningsleverandør innen industriell datakommunikasjon mot blant annet el- og vannforsyning og systemer for olje & gass. LMC leverer også sikkerhetsløsninger i form av IP-videoanlegg.

 

El og olje

Strategien er at det nye selskapet leverer både utstyr, kompetanse og tjenester på begge disse områdene til kunder innen kraft, kommunalteknisk og olje &gass.

— Både kraftforsyning og olje & gass har behov for å gjøre store investeringer relatert til sikring og overvåking av sin infrastruktur, sier administrerende direktør Hans-Jørgen Solli i det nye selskapet Last Mile AS.

 

Gjennom robuste og sikre produkter og løsninger, vil vi kunne bistå kundene våre innenfor relévern, analyse og overvåkning av spenningskvalitet, sensorering/industrial internet of things (IIOT) og ikke minst datakommunikasjon. Vi leverer industrielle nettverksløsninger som LAN/WAN og industristandarder over kobber, fiber og trådløse teknologier. Vi får i tillegg et økt spekter av tjenester og rådgivning innenfor disse områdene.

 

Smart grid

Mange tusen nettkomponenter i strømnettet oppgraderes eller byttes nå ut til smartere enheter som kobles sammen og kommuniserer. Med Smart Grid vil vi oppnå en bedre utnyttelse av strømnettet, øke nettintelligensen og være bedre rustet til å håndtere nye krav til strømnettet.

Last Mile bidrar med kompetanse, erfaringer og løsninger som hjelper kraftselskaper til å ta gode valg for de ulike behovene som finnes innenfor Smart Grid.

— I oljesektoren pågår en tilsvarende digitalisering og oppgradering for å kunne styre og overvåke komponenter. Her er det ikke uvanlig at installasjoner sitter med mer enn 20 år gamle spenningsvern som er modne for utskifting, sier Solli.

 

Samler kompetansen

Normalen er at aktørene i energisektoren må henvende seg til flere leverandører for å dekke slike behov. Nå får de alt fra én leverandør med mer enn 20 års erfaring samlet under samme tak i Asker:

  • elektroingeniører med spisskompetanse på relévern og spenningsanalyse
  • nettverksingeniører som forstår nettverk, telekommunikasjon, IIOT og sikkerhet

 

Bærekraft

— Vårt samfunnsoppdrag er å ivareta sikkerhet og viktig infrastruktur på en bærekraftig måte, sier Last Mile-sjefen.

Sikring, overvåking og analyse av viktig infrastruktur bidrar til mindre nedetid og produksjonsstans, samtidig som det gir lenger levetid på investeringene. Nedetid på viktige funksjoner i samfunnet kan få store konsekvenser. Løsningene og tjenestene fra Last Mile bidrar til at disse funksjonene ivaretas og reduserer derfor potensiell fare for liv og helse eller skade på kostbar infrastruktur.

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Hans-Jørgen Solli, CEO Last Mile Group

Epost: hans-jorgen@lastmile.no

Mobil: 902 04 595