Copyright 2014 Last Mile Communication AS (913 821 289). All Rights Reserved.

Om LMC

Vi i LMC selger, designer og supporterer datanettverks -og videoløsninger. Vi henvender oss til industrien, vann og avløps sektoren, kraft bransjen, overvåkning / sikkerhet merkedet, marin, olje & gass og luftfart.

Adresser

+47 6690 7980

Askerveien 61, N-1384 Asker, Norge

Postboks 456, 1373 Asker, Norge

salg@lmc.no

Org. nr: 913 821 289 MVA

Fra det enkleste GSM modem til komplette løsninger i nettverk

GSM/ GPRS / UMTS løsninger

Industriel design

Radiolinje løsninger

Vi har levert til nærmere 200 kommunale V/A verk

Radioplanlegning, design og levering

Våre kreative radioløsninger innen trådløs datakommunikasjon!

MR370M2CNN232EN-1

Last Mile Communication har siden starten levert løsninger til brukere i hele verden for vann/avløp, El-kraft og andre tekniske installasjoner med de høyeste krav til driftssikkerhet og kontroll. Vi har nærmere 200 kommunale V/A verk og de største kraft-distributørene i Norge og Sverige som kunder.  Med vår unike radio teknologi kan vi løse de fleste utfordringer man kan møte innen telemetri innen 70Mhz til 470Mhz og 868Mhz frekvensene.  Vi har 14 landsdekkende UHF kanaler for bruk i våre installasjoner.  Disse lisensene fremleier vi slik at ditt arbeid betydelig enklere.

Behov for kommunikasjon øker raskt

DAS, Distribuert antennesystem

Samfunnets behov for kommunikasjon øker raskt, også i lukkede rom som tunneler, gruver, kraftverk og bygg der radio/GSM signal mangler. DAS betyr radiosignalforsterkere for distribusjon via fiber eller koaksialkabel og ut til lokal antenne. Vi har løsninger

For høye data hastigheter

Punkt til Punkt linker

Innenfor punkt til punkt radiosamband for høye datahastigheter har vi et stort utvalg av lisens-frie radiosamband alt fra 2,4GHz – 6 GHz. Og lisensierte radiosystemer fra 6 til 27GHz. Kontakt oss fot ytterligerer informasjon

Vi utfører radioplanlegning

Punkt til multipunkt løsninger

Vi har levert til nærmere 200 kommunale V/A verk og de største kraft-distributørene i Norge og Sverige.
Med vår unike radio teknologi kan vi løse de fleste utfordringer man kan møte innen telemetri kommunikasjon.

Multiport, multimaster og sømløs overgang

Avanserte systemer

Våre avanserte systemer har mulighet for multiport, multimaster og sømløs overgang til andre kommunikasjonsmedier som GPRS, kobber linjer, fiber og ethernet samtidig med opprettholdtopprettholdelse av den viktige sikkerheten, fjerndiagnosen, fjernkonfigurering og driftsovervåkningen

Litt trådløst fakta

7842
leverte radiopunkter fra LMC
3590
Radiolinje løsninger

Høy oppetid er viktig!

En god infrastruktur er nødvendig for å oppnå vern av mennesker, drift, produksjon, tjeneste produksjon og miljø. For å få en infrastruktur med høy oppetid er det viktig å gå igjennom virksomhetens prosesser og krav til oppetid

RipEX-BR135-1

Ligo-PTP5-23PRO-1

AlfoPlus80-1

Innenfor disse segmentene er mye av Norges kritiske infrastruktur og samfunnsfunksjoner som står ovenfor en rekke utfordringer innen sikkerhet og HMS. Last Mile Communication AS har som hovedfokus å levere systemer og løsninger som ivaretar mennesker, liv og helse, viktige funksjoner og kritisk infrastruktur, samt drift, produksjon og tjenesteyting.