Kameraaksess

Fjernaksess og overvåking til driftskritiske installasjoner

Fjernaksess og overvåking til driftskritiske installasjoner i alle miljøer er en av våre nøkkelløsninger. Løsningen er enkel i bruk og holder et høyt sikkerhetsnivå. Logg inn fra PC, mobil eller nettbrett og se alle kamerainstallasjoner i geografisk oversikt, status og overvåkingsbilde fra aktuell lokasjon.  

Last MIle Solutions kamera aksess

Last Mile leverer fjernaksess og overvåking til driftskritiske installasjoner i alle miljøer, hvor en av våre nøkkelløsninger er kamera aksess.

  • Enkel og sikker tilgang på dine kameraer
  • Komplett kommunikasjonsinfrastruktur med hardware, SIM og sikker fjerntilgang
  • Full driftsstatusoversikt på alle installasjoner
  • Varsel ved kommunikasjonsfeil
  • Lave investerings og driftskostnader

Logg inn fra PC, mobil eller nettbrett og se alle kamerainstallasjoner i geografisk oversikt, status og overvåkingsbilde fra aktuell lokasjon. Dersom flere brukere skal ha tilgang på systemet, kan man definere ulike tilgangsnivå basert på de forskjellige brukernes funksjon. Installasjonene nåes via standard WEB browser med sikker HTTPS og mulighet for to-nivå pålogging.

Dataoverføringen baserer seg primært på sikker overføring via eksisterende mobilinfrastruktur (Telenor, Teliasonera, ICE mfl.), men radio kan også benyttes avhengig av dekning. Ved kommunikasjonsfeil eller utfall vil systemet sende varsel både ved utfall og friskmelding av den enkelte stasjons nettverksstatus. En kostnadseffektiv løsning for både nye og eksisterende installasjoner. Ta kontakt med oss for å få demonstrert løsningen.