Smarte Byer:

Smartby IoT-nettverk

Et smartby IoT-nettverk fra Last Mile kan bestå av ulike kommunikasjonsbærere, som LoRa WAN, 4G og Narrowband-IOT (NB-IOT). Dette gir fleksible hybridnett der vi bruker den kommunikasjonsbæreren som gir det beste forholdet mellom pris og båndbredde basert på hvor sensoren er plassert, og hvor stor datakapasitet som kreves. 

IoT Plattform

Sentralt i vår smartby-løsning er vår egen IoT-plattform. Den ivaretar kommunikasjon gjennom gatewayer på LoRaWAN, LTE-M og NB-IoT. Slik kan man route data fra alle disse nettverkene inn i IoT-plattformen og skape ulike datasett i én og samme plattform. Data lagres ikke her, men sorteres, filtreres og pakkes før de sendes videre til et presentasjonslag. Dette kan være vår egen web-applikasjon eller en ekstern applikasjon hos kommunen.

Forretningslogikken legges ikke i IoT-plattformen, men på applikasjonslaget. Data fra én og samme sensortype (f.eks. vannmålere) kan splittes inn mot ulike applikasjoner og derfor benyttes til ulike formål.

Integrasjon fra IoT-plattformen til applikasjonslaget gjøres gjennom API’er (REST API, MQTT, WebSock mm.). Vi kan også videresende ferdig krypterte data fra sensor til egne IoT-plattformer og applikasjoner via vår IoT-plattform.

IoT-plattformen står og driftes i Norge, og sikkerhet og oppetid ivaretas gjennom redundant arkitektur.

 

Sensorer, basestasjoner, trådløse routere og ulike 4G og NB-IoT abonnement kan bestilles i web-shopen.

 

Komponenter i systemet kan bestilles i webshop

Sensorer

Avstand, overvåkning, posisjon, posisjonering og modus.

Se i webshop ›

LoRa base

Enheter for tilkobling og gateway.

Se i webshop ›

Basestasjon

Basestasjon med integrert GPS og 4G.

Se i webshop ›