Bredbåndforbindelse i kraftforsyningen

 

 

Kraftforsyningen har behov for pålitelig kommunikasjon til styring, kontroll og overvåkning av transformatorstasjoner og kraftstasjoner. Bransjen foretrekker ofte fiberløsninger, men fiberforbindelser kan være kostbare og tidkrevende å etablere. I tillegg krever forskriftene at de viktigste sambandene i kraftforsyningen skal ha redundant føringsvei. Last Mile leverer radiolinjeløsninger med høy overføringskapasitet og svært høy oppetid. Vi jobber for å forbli trådløseksperten innen kritisk infrastruktur.

10Gb/s på 3km avstand

De senere årene har radiolinjer blitt mer avanserte, med høy overføringskapasitet og langt flere muligheter enn tidligere. Med fri sikt kan vi overføre 10Gbps. på 3km avstand. Reduserer vi overføringen til 4Gbps, kan vi øke rekkevidden til 20-30km. Kraftforsyningen er som oftest mer opptatt av høy oppetid enn kapasitet, og Last Mile kan levere begge deler. Høy oppetid får vi fordi vi har solide produkter tilpasset de kravene bransjen har og ved å bygge løsninger etter prinsipper som gir høy oppetid.

Selv med solid kapasitetsøkning og vesentlig mer avansert funksjonalitet har ikke prisen på utstyret økt. Dette gjør at kundene får mer for pengene nå enn før.

Her kan du lese mer om systemets oppbygging

God behovsanalyse

En god dialog mellom kunde og leverandør er viktig for å avklare reelle kapasitetsbehov og avdekke hvordan applikasjonene som skal benytte radiolinjen opplever varierende båndbredde, behov for Quality of Service og prioriteringsmekanismer. Videre kan antall og type tilkoplede grensesnitt, samt lokale forhold som tilgang til mast og forventede værforhold, avgjøre om man bør bygge en split-mount-løsning eller en all-outdoor-løsning.

Profesjonell linkplanlegging

En skikkelig linkplanlegging med Pathloss eller et lignende verktøy, gir en tilgjengelighetsberegning basert på de kapasitetsbehovene som er avdekket i kunde-leverandør-dialogen. Man velger konfigurasjon basert på tilgjengelighetskravene for den mest kritiske applikasjonen som skal benytte radiolinjen, og terrengprofilen vi må forholde oss til.

Frekvenssøknad til NKOM

NKOM forvalter de fleste av Norges frekvensressurser. Last Mile kan håndtere denne prosessen, og søknaden til NKOM baserer seg på resultatene fra linkplanleggingen. Selve søknadsbehandlingen kan ta alt fra 1 til 6 uker avhengig av kapasitet hos NKOM. Utstyr bestilles vanligvis etter at frekvenser er tildelt, og vi lagerfører også de mest brukte frekvensbåndene.

Forhåndskonfigurasjon, merking og test

Last Mile kobler opp og konfigurerer utstyret før det monteres ute. Da blir frekvenser, båndbredde, modulasjonstype og sendereffekt som er tildelt av NKOM (eller annen frekvensforvalter) konfigurert og testet. Eventuell interaksjon med nettverksutstyr hos kunden testes og prøves ut i denne fasen. Tilpasninger og endringer blir vesentlig enklere når alt utstyr står på samme plass. Når utstyret er ferdig testet, blir det merket og lagt i esker med tydelig beskrivelse av lokasjon og linkretning, så vi får en effektiv montasjejobb og enkel logistikk.

Erfarne spesialister utfører installasjonen 

Lang levetid på løsningene krever kvalitet i installasjon. Last Mile har kontakt med erfarne installatører som kjenner materiellet vi leverer og sørger for lang, problemfri levetid på løsningen. 

Dokumentasjon av linkparametre ved oppstart, og overvåkning av linken i driftsperioden

Dette handler om å få mer verdi for investeringen som er gjort. Vi ser at kundene har mye å hente på å ta i bruk den kapasiteten og de funksjonene som ligger i løsningene det er investert i, eksempelvis kryptering over luften i kritiske applikasjoner. 

En god overvåkning i driftsfasen, kan varsle driftspersonell om at noe er i ferd med å skje med linken, slik som antenner som kommer litt ut av posisjon eller trær som har vokst og hindrer sikt, slik at man proaktivt kan håndtere hendelser i nettet.