Marine

Robuste og sikre løsninger innen relèvern, nettverk LAN/WAN og IP-video

Les mer

Olje og offshore

Nettverk LAN/WAN; relèvern, lysbuevern og IP-video-overvåkning

Les mer

Havbruk

Løsninger for Havbruk

Les mer

Samferdsel

Vi setter sammen kommunikasjonsløsninger, sikkerhets- og overvåkningssystemer for samferdselssektoren.

 

Vann og avløp

Produkter og løsninger for nettverk, overvåkning og kontroll

 

Energi

Vi har lang erfaring og høy kompetanse innen energisektoren. Ta kontakt med oss om relèvern, analyse, nettverksløsninger og IP-kamera.

Les mer

Våre bransjeløsninger

I samarbeid med våre leverandører og kunder setter vi sammen løsninger og systemer til installasjoner over hele verden. Din trygghet er vår kompetanse og lange erfaring med industrielle miljøer.

 

 

Energi

Robuste og sikre løsninger innen relèvern,
spenningskvalitet, nettverk LAN/WAN og IP-videoLes mer

Olje og offshore

Nettverk LAN/WAN, relèvern, lysbuevern,
og løsninger for IP-video
Les mer

Marine

IP-video, relévern, analyse
og overvåkning av spenningskvalitet,
sensorering/IIoTLes mer

Video-overvåkning

En kameraløsning fra Last Mile er satt sammen og tilpasset,
utprøvd og testet før du installerer løsningen.

Les mer

Havbruk

Videoovervåking, IoT-, radio-
og LTE-kommunikasjon
Les mer

Vann og avløp

Videoovervåking, IoT-, radio- og
LTE-kommunikasjon, LAN/WAN
industristandarder over kobber, fiber og trådløse teknologier.

Les mer

Samferdsel

Videoovervåking, IoT-, radio- og
LTE-kommunikasjon, LAN/WAN
industristandarder over kobber, fiber og trådløse teknologier.

Les mer

Energi

Robuste og sikre løsninger innen relèvern,
spenningskvalitet, nettverk LAN/WAN og IP-videoLes mer

Havbruk

Videoovervåking, IoT-, radio-
og LTE-kommunikasjon
Les mer

"Ofte må vi ta i bruk enten helikopter eller snøscooter for å gjøre jevnlige inspeksjoner"

Dette er tid- og ressurskrevende. Eviny Fornybar hadde behov for å finne nye løsninger som reduserer behovet for fysisk inspeksjon og som samtidig kunne gi de nøyaktig tilstand på anleggene sine til enhver tid.

 

Store kostnadsbesparelser for Eviny

«Sammen med Last Mile kom vi frem til at moderne videoteknologi kunne være løsningen. Nå kan vi til enhver tid se tilstanden på de viktigste punktene i anlegget, og samtidig få varsling ved f.eks. varmgang, oljelekkasjer mm» 

Nils Petter Bolstad i Eviny Fornybar
 

Les mer

 

 

 

 

Ethernet switcher

Mobil 4G & 5G

WiFi

Videokamera

Radiomodem

Ethernet routere

Antenner

LoRaWAN sensorer

Adgangskontroll

Spenningskvalitet

Industrielt Ethernet

Radiolinje

Relèvern

Har du en Last Mile konto?

Logg inn eller registrer deg som bruker.

 

Våre leverandører

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våre tjenester

Vi tilbyr analyse og design av løsninger, prosjektstyring, kurs og produkttrening, supporttjenester, webshop & lager, samt tjenester som drift av kommunikasjonssystemer. 

 

 

Prosjektstyring

Ingeniører med erfaring innen prosjektledelse og høy faglig kompetanse
Les mer

Kurs og sertifiseringer

Kurs som settes opp jevnlig med definert innhold hvor det er mulig for alle å melde seg påLes mer

Tekniske tjenester

Bredt område innenfor industrielle datanettverk, videoovervåking, radiolinje, høyspentvern og spenningskvalitet

Les mer

Analyse og design

I samarbeid med våre kunder analyserer vi deres behov og kan deretter designe en korrekt løsning med korrekte produkter.
Les mer

Nettberegninger og studier

Med avanserte beregningsprogrammer og vår kompetanse kan vi gjøre beregninger og studier av elektriske nett.


Les mer

Test av relèvern

Vi bruker markedets mest moderne testutstyr, både manuelle og automatiske testapparater.


Les mer

Elkvalitetsmålinger og analyse

Vi har kompetanse, instrumenter og analyseprogrammer for å kunne måle og analysere alle typer av elkvalitetsproblemer.


Les mer

Support

For å yte god support innen alle våre ulike områder, kreves et høyt kompetansenivå på produktene, produktene satt i system samt en god evne til å tenke helhetlig.


Les mer

 

 

 

 

 

 

 

 

Modem

Ethernet switch

Måleverdiomformere

Fibersnorer

Adgangskontroll

VideoSoftware

WiFi

Videokamera

Spenningskvalitet

Relèvern

Antenner

Nyheter i webshop