Måling av spenningskvalitet

Med et stort og komplekst strømnett som dekker store arealer med mange brukere øker risikoen for varierende spenningskvalitet.

Spenningskvalitet er en viktig faktor som påvirker anvendeligheten av den elektriske energien i et elektrisk kraftsystem.

Spenningskvalitet refererer til de elektriske parameterne som: spenningens stabilitet, balanse og harmoniske innhold. Ved å sikre seg mot spenningsvariasjoner vil man kunne unngå skader på dyrt utstyr og viktig infrastruktur.

 

Når spenningskvaliteten er god, fungerer elektriske apparater og utstyr mer effektivt og pålitelig. På den annen side, hvis spenningskvaliteten er dårlig, kan det oppstå problemer som påvirker utstyrets ytelse og levetid, føre til feil i elektriske system,skade på materiell og gå utover helse og sikkerhet

 

Noen av de vanligste problemene knyttet til dårlig spenningskvalitet:

 

Spenningsvariasjoner:

Variasjoner i spenningens størrelse som overharmoniske svingninger, over/underspenninger (Swell/Dip) som kan føre til at følsomt elektronisk utstyr feiler eller fungerer dårlig.

Flimmer:

Periodiske variasjoner i spenningen, som kan påvirke belysningssystemer og forårsake visuelt ubehag for brukerne.

Harmoniske:

Uønskede høyere harmoniske frekvenser i spenningen kan føre til overoppheting og forstyrrelser i elektriske apparater og motorer.

Ubalanse:

Ubalanse i trefasespenninger kan påvirke trefaseutstyr og motorer negativt.

Transienter:

Korte varighetsspenningsendringer (transienter) kan forårsake midlertidige avbrudd i følsomt utstyr.

 

For å sikre god spenningskvalitet i et kraftsystem, er det viktig å overvåke og kontrollere spenningen nøye.

God spenningskvalitet bidrar til å opprettholde en pålitelig og effektiv elektrisk infrastruktur og reduserer risikoen for feil og skader på elektriske apparater.

 

Våre løsninger:

I vår produktportefølge finnes flere instrumenter fra Dranetz, Cesinel og Powerside som til sammen gir et komplett utvalg av måleinstrumenter for måling av spenningskvalitet og rapportering

 

  • Dranetz har vi både håndholdte instrumenter ( Power Explorer, HDPQ) og komplette systemer som Encore Series og HDPQ-DN.
  • Cesinel har vi Medcal N (enfase) og Medcal STII (trefase).
  • Powerside har vi PQube3, kanskje markedets minste instrument, fullpakket med funksjonalitet.

For å lette arbeidet med måleanalyse og rapportering kan vi tilby avanserte programmer som Medcal Scope, Dran-View, PqView, PqViewDE og QubeScan.

 

Implementeringsstøtte:

 

Last Mile har i løpet av mange år opparbeidet stor kompetanse på måling og analyse av spenningskvalitet. Denne kompetansen deler vi selvsagt gjerne med våre kunder, og vi arrangerer både kurs/brukermøte for å utveksle kompetanse og erfaringer.

Har du utfordringer med varierende spenningskvalitet som trenger dypere analyse eller trenger du kalibrering av dine utstyr? Ta gjerne kontakt med oss for nærmere undersøkelse av problemet og forslag til mulig løsning.

  

 

 

 

 

 

Bezawit Jemberu Telila

Produktsjef innen energiteknikk

 

 

"Last Mile hjelper deg med å finne riktige løsninger til dine kritiske anlegg.

 

 

 

Spørsmål?
Ta kontakt med meg på 66907980

 

 

Måleinstrumenter og software for å måle spenningskvaliteten: