Bredbåndsforbindelse til oppdrettsanlegg uten fastlinje

 

 

Havbruksnæringen støter ofte på utfordringer med å få tilstrekkelig båndbredde ut til lokasjoner uten fastlinjeforbindelse. Særlig er dette velkjent på anlegg som ligger langt fra land. Last Mile leverer radiolinjeforbindelser med høy overføringskapasitet som kan løse behovet for bredbånd til disse oppdrettsanleggene.

 

De senere årene har radiolinjer blitt mer avanserte, med høy overføringskapasitet og langt flere muligheter enn tidligere

 I havbruksapplikasjoner kan vi oppnå overføringskapasiteter på over 1Gbps.

Radiolinjeforbindelsen brukes dessuten i mange tilfeller som redundans; en forbindelse som tar over dersom hovedforbindelsen er ute av drift.

Selv med solid kapasitetsøkning og vesentlig mer avansert funksjonalitet, så har ikke prisen på maskinvaren økt. Dette gjør at kundene får atskillig mer båndbredde per investert krone nå enn før.

 

Dette får du i et radiolinjeprosjekt fra Last Mile

Behovsanalyse

En god dialog mellom kunde og leverandør er viktig for å avklare reelle kapasitetsbehov tilgang til master, værforhold og alt som har betydning for løsningen.

Profesjonell linkplanlegging

En skikkelig linkplanlegging med Pathloss eller et lignende verktøy sikrer den kapasiteten man har definert i behovsanalysen.

Frekvenssøknad til NKOM

NKOM forvalter de fleste av Norges frekvensressurser. Last Mile håndterer søknadsprosessen for frekvenser til prosjektet. Selve søknadsbehandlingen kan ta alt fra 1 til 6 uker avhengig av kapasitet hos NKOM.

Last Mile disponerer også egne frekvensressurser i radiolinjeområdet som vi disponerer blant annet til utleie. Tildeling av slike ressurser gjøres på svært kort tid.

Utstyr bestilles vanligvis når frekvenser er tildelt.

Forhåndskonfigurasjon, merking og test

Last Mile kobler opp, konfigurerer og tester utstyret før det monteres ute. Eventuell interaksjon med nettverksutstyr hos kunden testes og prøves ut i denne fasen.

Utstyret merkes og legges i esker med tydelig beskrivelse av lokasjon og linkretning, så man får en effektiv montasjejobb og enkel logistikk.

Erfarne spesialister utfører installasjonen

Last Mile bruker erfarne spesialister som kjenner utstyret meget godt og dermed bruker kortest mulig tid på installasjon og idriftsettelse. Dersom det oppstår uforutsette utfordringer underveis, har de kunnskaper og erfaringer som gjør dem rustet til å løse oppdraget underveis, uten å avbryte installasjonen.

Dokumentasjon av linkparametre ved oppstart, og overvåkning av linken i driftsperioden.

Dette handler om å få mer verdi for investeringen som er gjort. Vi ser at kundene har mye å hente på å utnytte kapasiteten og de funksjonene som ligger i løsningene det er investert i.

  • ACM gjør linken mer robust mot værforhold samtidig som man kan oppnå en høyere maksimal overføringskapasitet
  • Ved å kjenne applikasjonen som skal bruke løsningen kan man øke opplevd overføringskapasitet ved å fjerne overhead på overføringen
  • Quality of Service og prioriteringsmekanismer gir de viktigste tjenestene/applikasjonene best mulig forhold for overlevelse over radiolinje
  • Kritiske applikasjoner bør kryptere trafikken som går over radiolinje

Dette handler om å få mer verdi for investeringen som er gjort.

Når linken er etablert er det viktig å dokumentere linkparametre ved idriftsettelse slik at vi vet hvordan den var satt opp og hvilke resultater vi oppnådde ved oppstart av linken. Dersom lokale forhold, som sikthindringer, refleksjoner eller andre fenomener oppstår i driftsfasen, er dette nyttig informasjon som raskt gir oss svar i en feilsøking.

Ved å overvåke radiolinjen vil vi kunne varsles om utviklingstrender og avdekke problemer før vi står i en driftskritisk situasjon. Vi hjelper kunden med å velge en løsning som dekker disse behovene og som øker tilgjengeligheten på systemene vi leverer.