Video-overvåking av fiskeoppdrettsanlegg

 

 

 

Alle forhandlere kan levere et kamera som er spesifisert for tøffe forhold på et oppdrettsanlegg. Det er systemarkitekturen og installasjonsprosessen som skiller ett video-overvåkingssystem fra et annet. Last Mile har detaljkunnskapen om forholdene på en lokasjon og kan gi deg et skreddersydd overvåkingssystem som forenkler installasjonen og tilfredsstiller alle spesifikasjoner og funksjonsbehov.

 

Det er store forskjeller i funksjonskravene for et kamera som skal stå nede i merden og et som skal overvåke kontrollrommet. Vi bygger en arkitektur for overvåkingssystemet som tar alle hensyn og tilfredsstiller alle krav, som vanntetthet, motstand mot slag eller EX-spesifikasjoner (eksplosjonssikkert).

Våre løsninger kan også innlemme sensorikk til styring av fôring og lys, samt varslingssystemer som mann over bord.

Systemene våre kan også designes for fjernovervåking.

Her kan du lese mer om systemets oppbygging ›

Nøkkelferdig løsning

I en overvåkningsløsning fra Last Mile er det vi som har systemansvaret. Det betyr at etter at systemet er spekket, tar vi ansvaret for design, installasjon, kalibrering og oppstart. Når systemet er oppe og går, og alle komponenter fungerer sammen, fortsetter vi å ha full service i hele anleggets levetid. Kort sagt: Det er ingen ting som hviler på kundens skuldre etter at systemet er spesifisert.

Nettverk og lagring

Antallet kameraer involvert i et overvåkingssystem bestemmer hvor mye data som genereres. Derfor er det helt avgjørende at nettverk og lagringssystem er dimensjonert for å takle denne trafikken. På større lokasjoner kan det bli mange inndatakilder, og Last Mile designer og leverer nettverk og lagring som takler disse datamengdene.

En kjent utfordring for lokasjoner i utkantstrøk, er mangel på båndbredde. Last Mile leverer egendesignede løsninger som sikrer tilstrekkelig overføringskapasitet fra eksempelvis en lokasjon langt til havs og inn til nærmeste faste infrastrukturpunkt på land.

Ready to run

Tiden man bruker på installasjon kan være både kostnadsdrivende og ødeleggende for den planlagte framdriften. Vi har fokus på hvordan vi kan gjøre installasjonen enkel og effektiv.  Med vårt konsept Ready to Run setter vi opp og konfigurerer systemet før installasjon. Det sparer verdifull tid som ellers ville gått med til funksjonstesting, kalibrering og feilsøking on site.

Når du starter installasjonen, kan du være trygg på at alle komponenter virker som de skal og snakker med hverandre.