IoT - Internet of Things

Hva er IoT? Tingenes internett, også kjent under det engelske begrepet internet of things, er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data. (Wikipedia)

 

 

Les mer om våre konsepter og løsninger innen sensorering og IoT

 

 

 

 

 

 

 

IoT står for Internet of Things og handler om at alt rundt oss kan kobles til internett.
Når ting er koblet til internett, kan de koble seg til hverandre og snakke med omgivelsene. Dette gjør at vi kan fjernstyre enheter og samle inn data på måter som ikke var mulig før.

Med tingenes internett kan vi forenkle arbeids- og forretningsprosesser, redusere kostnader eller skape nye digitale tjenester.
Mulighetene er endeløse.