Måling av luftkvalitet

Sensorer for måling av luftkvalitet i forretnings- og offentlige bygg

 

God luftkvalitet er ikke bare viktig for å få en god og effektiv arbeidsdag, men også et krav i arbeidsmiljøloven.
Mange ansatte i privat- og offentlig sektor, skole elever og studenter tilbringer mye av hverdagen i gamle bygg med utdatert ventilasjonsanlegg, dårlig isolering og mangelfull luftrensing.
I dag finnes det en rekke sensorer som kan gi god informasjon om luftkvaliteten i et rom eller et bygg, slik at man kan sette inn strakstiltak eller planlegge for permanente tiltak.

 

 

"Det er viktig å ha kunnskap om valg av rett sensor og riktig sensorteknologi for å for å sikre høy datakvalitet."

 

Våre luftkvalitetssensorer kan måle enkeltparametere som f.eks. CO2, eller måle flere parametere samtidig.

Batterilevetiden er svært lang (6-12 år), gjennomtreningsevnen suveren og materialkvaliteten er tilpasset forventningen om lang levetid. Våre luftkvalitetssensorer er designet for LoRaWAN ® kan måle følgende:

  • CO2
  • Temperatur og luftfuktighet
  • Radon
  • TVOC og HCHO
  • PM 2,5/10
  • O3
  • Barometertrykk

Valg av riktig sensor

Det er viktig å ha kunnskap om valg av rett sensor og riktig sensorteknologi for å for å sikre høy datakvalitet. Våre sensorer er bl.a. basert på LoRa-radiosignal, og har batteri som varer i mange år – sommer som vinter. I tillegg måler visse sensorer flere parametere samtidig, noe som kan gi mer verdifull informasjon. LoRa-signalet har særdeles god gjennomtrengningsevne, og får kontakt selv med sensor selv om den sitter i et rom med betongvegger.

«Last Mile approved» kvalitetssikring

Utvalget av IoT-sensorer på markedet er sterkt økende. Vi i Last Mile har over 20 års erfaring innen industriell datakommunikasjon og god kjennskap til kravene som stilles til utstyr og løsninger i et nordisk klima-miljø. Vi har derfor gjennom flere år bygget opp en portefølje med sensorer fra anerkjente produsenter, og gjort omfattende testing av sensorer før de gjøres tilgjengelig for våre kunder. Dette gir våre kunder trygghet om at sensorer som installeres fungerer i henhold til formålet og gir den datakvaliteten som kreves. 
Med «Last Mile approved» sensorer sparer man tid til testing og potensielle feilanskaffelser.

Rådgivning

Vi har kompetansen og erfaringen fra svært mange ulike IoT-prosjekter, og vil kunne gi dere gode råd på veien når det gjelder valg av sensorer til ulike formål. I vår sensor-portefølje finner du alle type sensorer, og som støtter de fleste anerkjente kommunikasjonsprotokollene, herunder LoRaWAN, NB-IoT, 4G/5G, BLE, Wi-Fi m.fl.  Gjennom vårt datterselskap Last Mile Solutions vil vi også kunne tilby dere LoRaWAN-dekning.