Sensor for måling av fyllingsgrad i søppelcontainere

 

Er du lei av fulle søppelkontainere eller søppeldunker som ikke blir tømt i byen din eller i ditt sameie eller borrettslag?


Hva om dere til enhver tid kunne se hvilke kontainere som er fulle og må tømmes, og hvilke som ikke er det?
 

Unødvendig tømming av halvtomme kontainere er både en tidstyv og en miljøbelastning for mange kommuner. Samtidig resulterer fulle kontainere ofte i forsøpling av nærområdet. Ved å kunne planlegge kjøreruter basert på hvilke kontainere som må tømmes, vil man bedre kunne utnytte renovasjonsetatens kjøretøy og ressurser, samtidig som man reduserer unødvendig miljøforurensning gjennom mindre kjøring.

 

Ofte et syn på offentlige plasser

 

"Renovasjonsvirksomheten i kommunene er i dag stort sett planlagt utfra kalenderen.
Kjøreruter etableres for både private og offentlige søppelkontainere med en gitt tidsfrekvens"

 

Sensorer

Vi kan levere flere alternative sensorer. Felles egenskaper er:
 

  • LoRaWAN-basert med lang batterilevetid
  • Robust og vanntett (IP67)
  • Enkelt å montere med solid feste-anordning
  • Signal med svært god rekkevidde og gjennomtrengningsevne
  • «Last Mile Approved» kvalitetssikret

 

Sensorer

Med sensorer som måler fyllingsgraden i disse avfallskontainerne og sender data jevnlig inn til renovasjonsetaten, vil man kunne endre til en mer behovsstyrt planlegging av avfallshenting. Dette sparer renovasjonsetaten for penger, tid og ressurser.

Last Mile AS har velprøvde kvalitetssensorer som effektivt måler nivå, f.eks. i en avfallskontainer, og dermed gir renovasjonsetaten nyttig informasjon slik at avfallshåndteringen effektiviseres.

Det finnes et stort antall løsninger, og vi vil gi råd på hvor og hvordan sensorer best kan monteres i containeren. Sensorene er basert på ultralyd eller radar, og måler kontinuerlig avstand til nivå – som angir fyllingsgrad.

Det er viktig å ha kunnskap om valg av rett sensor for å unngå feilmålinger. Sensorene er basert på LoRa-radiosignal, og har batteri som varer i mange år – sommer som vinter. I tillegg måler visse sensorer temperatur og vinkel, noe som kan gi mer verdifull informasjon. LoRa-signalet har særdeles god gjennomtrengningsevne, og får kontakt selv med sensor om den sitter i stål-containere.

Last Mile Approved

Utvalget av IoT-sensorer på markedet er sterkt økende. Vi i Last Mile har over 20 års erfaring innen industriell datakommunikasjon og god kjennskap til kravene som stilles til utstyr og løsninger i et industrielt miljø. Vi har derfor gjennom flere år bygget opp en portefølje med sensorer fra anerkjente produsenter, og gjort omfattende testing av sensorer før de gjøres tilgjengelig for våre kunder. Dette gir våre kunder trygghet om at sensorer som installeres fungerer i henhold til formålet og gir den datakvaliteten man krever. Med å velge en «Last Mile approved» sensor vil det kunne spare dere for tid til testing og potensielle feilanskaffelser.

 

Rådgivning

Vi har kompetansen og erfaringen fra svært mange ulike IoT-prosjekter, og vil kunne gi dere gode råd på veien når det gjelder valg av sensorer til ulike formål. I vår sensor-portefølje finner du alle type sensorer, og som støtter de fleste anerkjente kommunikasjonsprotokollene, herunder LoRaWAN, NB-IoT, 4G/5G, BLE, Wi-Fi m.fl. Våre tekniske rådgivere vil kunne gi råd i alt fra hva som kan måles, hvordan det bør måles, valg av riktig teknologi, valg av riktig sensor, plassering av sensor og hvordan man bør sette opp og gjennomføre et IoT-prosjekt på en best mulig måte.