Sensorer for smartere og mer effektive bygg


I et bygg, enten det er et kontorbygg, et produksjonslokale eller en skole, finnes det latent mye informasjon som vil kunne gjøre både brukeropplevelsen bedre og driften av bygget mer effektivt. Mye av denne informasjonen har så langt vært kostbart å innhente, men med ny, moderne og rimelig sensorteknologi er terskelen for å komme i gang lav.

Det finnes i dag en rekke ulike sensorer til ulike formål for plassering i bygg, og nye typer utvikles i raskt tempo. Med mer informasjon vil man kunne ta bedre og raskere beslutninger, automatisere en rekke prosesser og redusere driftskostnader. Vil vil her gi noen eksempler på sensorer Last Mile kan levere og hvilke muligheter disse gir.

 

 

"IoT sensorer kan gi store direkte og indirekte besparelser på vedlikehold via prediktiv analyse og behovsstyrte tjenester"

 

 

Sensorer

Last Mile AS har et stort utvalg kvalitetssensorer for Smarte Bygg. Felles egenskaper for våre sensorer er:
 

  • Designet for LoRaWAN
  • Enkel installasjon
  • Lang batterilevetid
  • Signal med svært god rekkevidde og gjennomtrengningsevne
  • «Last Mile Approved» kvalitetssikret
     

Det finnes et stort antall løsninger, og vi vil gi råd på type sensor/bruksområder, hvor og hvordan sensorer best kan monteres og hvordan data best kan utnyttes.

Smartere vedlikehold


IoT sensorer kan gi store direkte og indirekte besparelser på vedlikehold via prediktiv analyse og behovsstyrte tjenester, her er noen eksempler;
• Oppdag lekkasjer tidlig med dedikerte sensorer og/eller sanntidsmåling av vannforbruk
• Få innsyn i bruksmønster for heiser og andre installasjoner, reduser nedetid og sørg for at vedlikeholdsrutiner
opprettholdes.
• La avfallsbeholdere varsle automatisk når de må tømmes
• Planlegg renhold etter bruksfrekvens ved å måle tilstedeværelse eller la brukere varsle om behov for renhold eller service via trådløse «knapper».

Kartlegging av bruksmønster


Med sensorer kan man innhente verdifull informasjon om bruken av et lokale; antall personer, bruksfrekvens av rom, fellesområder eller arbeidsbenker og pulter, endring i luftkvalitet under et møte, se digitalt om et møterom faktisk er ledig eller ikke basert på bevegelse, med mer. Samtidig kan man ha bevegelsesstyrt lys, varme og ventilasjon for å spare strøm, miljø og øke komforten for brukere.

Sporing av utstyr


I de fleste bygg, uavhengig av virksomhet, vil man ha mobilt utstyr som flyttes rundt i bygget. Eksempler på dette kan være lys/lydutstyr, utstillingsmateriell, tekniske apparater, måleutstyr osv. Med små, lette sensorer festet til utstyret vil man til enhver tid kunne se hvor utstyret befinner seg, samt få varsel dersom utstyret ikke lengre befinner seg på angitt område.
 


Økt sikkerhet


Smarte sensorer kan bidra til økt sikkerhet for alle ved å rapportere på en mengde ulike områder;
• Effektiviser adgangskontroll med trådløse adgangskort; kan også gi informasjon om tilstedeværelse.
• Sanntids status på vinduer og dører for å sikre bygget fra inntrengning, eller at uvedkomne får tilgang til avgrensede områder
• Overvåking av byggets strukturelle integritet
• Måling av luftkvalitet ved detektorer for gass, røyk, brann o.l.
Spesielt for eldre bygg vil man komme vesentlig raskere og rimeligere til mål med å benytte batteridrevne og trådløse sensorer, kontra tradisjonelle kablede løsninger.

Bedre inneklima


Optimalisering av inneklima bidrar til økt konsentrasjon, kognitiv ytelse og reduserer helseplager. I tillegg vil økt komfort bidra til en mer positiv opplevelse for kunder, ansatte, elever osv.
Smarte sensorer kan rapportere om de fleste viktige parametere for luftkvalitet, satt i system kan man oppnå smartere styring av aircondition, ventilasjon, lys og andre prosesser som påvirker luftkvalitet og øvrig innendørs miljø.

Reduserte energikostnader


I tillegg til optimalisering av inneklima, kan man benytte data fra smarte sensorer til optimalisering av systemer for varme og ventilasjon. Kombinerer man informasjon fra miljøsensorer, med informasjon om tilstedeværelse og bruk av lokaler, vil man kunne effektivisere systemer for varme og ventilasjon.


 

 

Valg av riktig sensor

Det er viktig å ha kunnskap om valg av rett sensor for å unngå feilmålinger. Sensorene er basert på LoRa- radiosignal, og har batteri som varer i mange år – sommer som vinter. LoRa signalet har særdeles god gjennomtrengningsevne, og får kontakt selv med sensorer plassert i rom med betongvegger.

 

«Last Mile approved» kvalitetssikring


Utvalget av IoT-sensorer på markedet er sterkt økende. Vi i Last Mile har over 20 års erfaring innen industriell datakommunikasjon og de kravene som stilles til utstyr og løsninger i et industrielt miljø. Vi har derfor gjennom flere år bygget opp en portefølje med sensorer fra anerkjente produsenter, og gjort omfattende testing av sensorer før de gjøres tilgjengelig for våre kunder. Dette gir våre kunder trygghet om at sensorer som installeres fungerer i henhold til formålet og gir den datakvaliteten man krever.
Med å velge en «Last Mile approved» sensor vil det kunne spare dere for tid til testing og potensielle feilanskaffelser.

Rådgivning


Vi har kompetansen og erfaringen fra svært mange ulike IoT-prosjekter, og vil kunne gi dere gode råd
på veien når det gjelder valg av sensorer til ulike formål. I vår sensor-portefølje finner du alle type
sensorer, og som støtter de fleste anerkjente kommunikasjonsprotokollene, herunder LoRaWAN, NB- IoT, 4G/5G, BLE, Wifi m.fl. Våre tekniske rådgivere vil kunne gi råd i alt fra hva som kan måles, hvordan det bør måles, valg av riktig teknologi, valg av riktig sensor, plassering av sensor og hvordan man bør sette opp og gjennomføre et IoT-prosjekt på en best mulig måte.