Automatisk vannmåleravlesning

Vannmåling av husstandsforbruket i sanntid

 

Hvordan hente vannforbruk fra husstandsvannmålere på en bærekraftig måte?

Last Mile leverer en effektiv løsning for automatisk måleravlesning i sanntid. Som igjen gir riktig fakturagrunnlag basert på riktig forbruk hos forbruker.

Det er også andre gevinster enn bare automatisk avlesning av forbruk å hente.

 

Last Mile har etablert løsninger for å ta imot data fra vannmålere. Driveren har gjerne vært at kommunen ønsker et riktig grunnlag for faktureringen av vannforbruk. Det i seg selv er et mål som forsvarer investeringen. Vi lever IoT-løsning primært basert på LoRaWAN-infrastruktur som dekker det geografiske området i kommunen. LoRa-baserte vannmålere er et typisk volumdrivende produkt som forsvarer investering i denne typen nettverk. Når den tekniske infrastrukturen er på plass, kan tjenesten utvides og gjøres bedre ved å implementere inn nye løsninger som gir flere verdifulle ringvirkninger. Dette kan være mer effektiv avfallshåndtering, miljø overvåking, overløpskontroll og vannkvalitetsmåling. Og løsninger innen helse og omsorgstjenester.

 

 

Løsningen

Hovedelementer i løsningen:

  • Data fra hver måler registreres i sanntid
  • Vannmåler har integrert radiomodul
  • Hver måler sender data til LoRaWAN nettet som sikres i vår nasjonale IoT-tjenesteplattorm

 

Det benyttes målere fra 3. part leverandører, der LoRa radiomodulen er integrert i selve vannmåleren.

Selv om vannmåleren er plassert i en kjeller, har LoRa-signalet såpass god gjennomtrengningsevne at signalet når frem til basen, dette kan ofte være en utfordring med andre teknologier.
Dataene blir overført via LoRa-WAN infrastrukturen til Last Mile Solution sin IoT-Hub, der den samler, dekoder, strukturerer, sikrer og deler sensordataen videre.
Visning av data og status kobles mot kommunens eget fagsystem eller kundespesifikke applikasjoner fra selskaper som for eksempel Gurusoft, Norkart eller Norkonsult.
Hvilke fordeler og gevinster kan hentes ut? Disse kriteriene er helt essensielt med tanke på investering i en IoT-løsning som er ment å vare i mange år.  

Gevinster

En av de største fordelene er avlesningen fungerer sømløst uten av hver enkelt husstand trenger å tenke på dette. I tillegg får kommunen enklere administrasjon ved at fagsystemer og applikasjons-programvarene bistår til mer effektiv fakturahåndtering.      
Når kommunen tar i bruk automatisk vannmåleravlesning, får den i tillegg kontinuerlig overvåkning og styring av infrastrukturen slik at man kan sette inn  riktige vedlikeholds-tiltak på riktig tidspunkt. 

Ledningsnettet for drikkevann, er et område der du kan oppnå betydelig bærekraft-gevinst. Undersøkelser viser at man på landsbasis mister gjennomsnittlig ca. 30% av produsert drikkevann grunnet lekkasjer i nettet. Ved å sammenligne sensordata for forbruket inn til et boligområde med det aggregerte vannforbruket fra hver enkelt husstand, kan man oppdage avvik som indikerer lekkasje i fordelingsnettet.  
En annen gevinst, kan være vannforbruk i eiendom der beboerne er på ferie, som kan indikere oversvømmelse eller rennende kran/ødelagt flottør. Kontroll på dette kan gi rabatt på forsikring.  
Overvåking av vannforbruk av for eksempel eldreboliger, kan også avdekke om en person har vært «inaktiv» over lengre periode. Dette har vi hørt tragiske eksempler på!

Vi kan kort oppsummere: 

 

  • Effektiv fakturahåndtering med mindre tidsbruk
  • Reduserte personal- og driftskostnader
  • Deteksjon av lekkasjer