Sikre nettverk for maritim sektor

 

 

 

Nedetid eller sikkerhetsbrist i et datanettverk i maritim sektor kan være svært kritisk. Last Mile kan gi deg trygghet for at nettverket du er ansvarlig for tilfredsstiller alle krav, inkludert de som handler om sikkerhet og beredskap. Vi leverer nettverksdesign, komponenter, kapasitet og sikkerhetsnivå uansett hvilke behov du har.

 

Når et nettverk skal designes for å fungere i maritim sektor, må løsningen tilpasses det behovet for oppetid som er nødvendig og hvilken grad av sikkerhet som kreves. I tillegg må komponentene som velges fungere i til dels meget røffe forhold, som på dekket på en gasstanker eller i en kontrollboks på havnen.

For å velge riktig nettverksløsning, kan man starte med disse spørsmålene:

  • Driftssikkerhet - er det kritisk at nettverket fungerer hele tiden, eller tåler nettverket noe nedetid?
  • Hvilket sikkerhetsnivå må tilfredsstilles?
  • Hvor skal utstyret plasseres, tåler komponentene miljøet de eksponeres for? 

Her kan du lese mer om systemets oppbygging ›

Driftssikkerhet

Alle våre produkter er testet for påkjenninger som slag, vanninntrenging, temperatur, vibrasjoner, sjokk og MTBF-tall. Velg et produkt med god margin til grenseverdiene som den er godkjent for.

MTBF-tall viser forventet levetid – høyere tall indikerer lengre levetid. Her er det dog viktig at en sjekker hvilken standard som er brukt for å beregne MTBF-tallene. Normalt brukes MIL-HDBK-217F, som er en streng standard og gir en god indikasjon.

Noen markeder opererer også med tilleggskrav. For det maritime markedet må produktet være godkjent i henhold til IEC-60945. Flere av våre produkter er godkjent av DNV-GL for bruk i maritime applikasjoner.

Rett kompetanse

Det er mye en skal tenke på når en skal designe et nettverk, og det er viktig at dette gjøres riktig første gang. Last Mile har jobbet med industrielle nettverk i mer enn 25 år og har spisskompetanse på design av nettverk.

Kontakt oss gjerne for en prat om nettverk på et generelt grunnlag eller om du har et prosjekt du trenger hjelp til.