Fjernaksess til olje- og gassinstallasjoner

 

 

 

Last Mile leverer komplette fjernaksess-systemer basert på VPN-teknologien. VPN er en egen, kryptert forbindelse mellom to punkter på internett. Dette er altså en sikker forbindelse, og ingen utenforstående kan se eller manipulere kommunikasjonen mellom de to punktene.   

 

Fjernaksess gjør at service eller drift kan utføres uavhengig av stedet systemene er lokalisert. Alt som trengs av utstyr er en pc og internettoppkobling, så kan arbeidet utføres fra det stedet personellet befinner seg. Det er altså ikke lenger nødvendig å være på rigg eller anlegg for å utføre service eller drift.  

Her kan du lese mer om systemets oppbygging ›

For eier/operatør betyr dette en helt ny hverdag der drift og service kan utføres betydelig raskere siden reisetid bortfaller, og det gir store besparelser i personell, reise og opphold. 

Fordeler ved fjernaksess 

  • Sikker, kryptert tilkobling maskin til maskin 
  • Sikkerhet på samme nivå som finansinstitusjonene 
  • Ordinær internettoppkobling er tilstrekkelig.
  • Intet behov for fastlinje eller oppringt forbindelse 
  • Servicetekniker kan nå fartøyets systemer fra mobil, nettbrett eller laptop så lenge han har internettforbindelse 

Her kan du lese mer om komponentene i systemet ›

Med fjernaksess fra Last Mile kan eier spare betydelige beløp i året på service og drift av digitale systemer. Reisetid, reisekostnader, diett og opphold forsvinner, og man kan ta ut effektiviseringsgevinster ved at personell kan jobbe mer effektivt i et samlet miljø.