Det finnes flere trygge OT sikkerhetsløsninger i henhold til NIS2 som sikrer ditt OT-nett.

 

 

 

OT-cybersikkerhet for sikring av deres drift og OT-nett

Riktig sikring av ditt OT-nett bidrar til at forretningskritiske prosesser, systemer og enkeltpersoner er beskyttet, samtidig som det reduserer risikoen for sårbarheter og uønskede hendelser.

Med riktige tiltak kan du sikre deres operasjonelle drift og unngå nedetid samt uønskede hendelser.


Her får du et overblikk over markedsledende løsninger vi tilbyr. Disse innfrir også dagens krav fra myndigetene med NIS2.

 

IDS

Løsninger som analyserer nettverkstrafikk for tegn på uønsket trafikk.

NGFW 

Neste generasjons brannmurer gir flere fordeler når de
brukes i sammenheng med OT-nettverk.

 

 

Asset management

Løsninger som gir deg oversikt over fysiske eiendeler som nettverk, maskinvare og programvare.

Cyber Beacon

SensorFu Beacon er et kraftig verktøy for nettverksisoleringsovervåking. Løsningen varsler om nettverket lekker uønsket trafikk.

Radiflow

Radiflow bidrar til å fjerne usikkerheten rundt OT-sikkerhet. Med denne løsningen får du muligheten til å prioritere truslene dine med risikostyringsløsninger, og du kan ta beslutninger og handle basert på data12.

RPAM Cyolo

Cyolo tilbyr en Remote Privileged Access Management (RPAM)-løsning for både operasjonell teknologi (OT) og informasjonsteknologi (IT).

Endpoint Detection and
Response (EDR)

Løsninger som overvåker trusselrelatert informasjon fra deres endepunkter og identifiserer sikkerhetsbrudd.