Asset management

Operasjonell teknologi (OT) asset management er viktig fordi det hjelper organisasjoner med å holde oversikt over sine fysiske eiendeler, som nettverk, maskinvare og programvare. Ved å spore og administrere disse eiendelene kan organisasjoner sikre at de vedlikeholdes riktig og fungerer optimalt, noe som reduserer nedetid og uventede avbrudd

Utstyrsregister i OT-miljøet spiller en avgjørende rolle for å administrere og sikre alle digitale enheter som inngår i produksjonsnettet. 

 

Hva er en OT-enhet/utstyr?

 

 • En OT-enhet er en digital enhet som er en del av OT-infrastrukturen. 
 • Den kan være fysisk (f.eks. industrielle sensorer, kontrollere, maskiner) eller virtuell (f.eks. virtuelle maskiner, programvarekomponenter). 
 • En OT-enhet fungerer sjelden isolert, men samhandler med andre OT-enheter for å danne et OT-system.

Hva er et eiendelsregister/asset inventory?

 

 • Et eiendelsregister er en systematisk oversikt over alle OT-enheter/utstyr 
 • Det inneholder viktig informasjon om hver enhet, for eksempel: 
 • Produsent og modell. 
 • Fysisk plassering. 
 • Maskinvare- og programvarekonfigurasjon. 
 • Eiendelsregisteret er ofte referert til som “den eneste sanne kilden” for å forstå hvordan OT-enheter er konfigurert eller bør være konfigurert. 

 

Hvorfor er et eiendelsregister/asset management viktig i OT?

 

 • Sikkerhet:
  Det gir oversikt over alle enheter, slik at man enkelt kan identifisere sårbarheter og håndtere dem. 
 • Overholdelse:
  For å oppfylle kravene i forskrifter som NIS2, IEC-62443 og NIST-2.0, er et nøyaktig eiendelsregister nødvendig. 
 • Effektiv drift:
  Ved å ha full oversikt over OT-eiendeler kan man optimalisere ressursallokering og vedlikehold. 

 

I praksis er et godt vedlikeholdt eiendelsregister/asset inventory avgjørende for å sikre OT-miljøet og ikke minst opprettholde effektiv og lønnsom drift i produksjonen