Cyber Beacon 

SensorFu Beacon er et kraftig verktøy for nettverksisoleringsovervåking. Løsningen varsler om nettverket lekker uønsket trafikk.

 

Cyber Beacon

SensorFu Beacon er et kraftig verktøy for nettverksisoleringsovervåking.

Hva er SensorFu Beacon?

SensorFu Beacon er en løsning som hjelper deg med å oppdage om nettverket ditt lekker uønsket trafikk. Den er spesielt designet for organisasjoner som er avhengige av nettverkssegregasjon og isolering.

 

Antall cyberangrep øker kontinuerlig, noe som gir en økt risikosituasjon for blant annet for virksomheter som drifter kritisk infrastruktur.


OT-nett som styrer drift og produksjon i denne infrastrukturen må derfor sikres for å opprettholde ønsket oppetid. Med en kontinuerlig overvåkning av potensielle sikkerhetshull i nettet vil man oppdage sikkerhetsrisiko før eksterne oppdager det samme. Med Last Mile sin «Cyber Beacon» – løsning vil man øyeblikkelig bli varslet hvis OT-nettet har en kritisk sikkerhets-lekkasje.

 

Løsningen består av en teknologi (beacon+home server) som tester nettverks isolasjon på kundens kritiske nettverk, ofte nevnt som OT-nett. Løsningen kontinuerlig sjekker virksomhetens nett mot lekkasje. Formålet med løsningen er å gi virksomheten en enkel, men effektiv cyber security løsning, som er rask å etablere i kundens infrastruktur.

 

Cyber beacon tester om kundens OT/produksjonsnett er 100% tett eller isolert. Installasjon gjøres i virksomhetens OT-nett og vil kontinuerlig 24/7 prøve å kommunisere med Home server på utsiden av nettet. Lykkes Beacon å koble seg mot Home server har kunden en åpen lekkasje ut, som kan bli en cyber trussel om denne ikke lukkes. Virksomheten vil da få alarm fra vårt drift senter om hvilken adresse og port som har lekkasje.

 

 

 

Løsningen passer for kritisk infrastruktur, og spesielt for følgende bransjer:

 

  • Energi

  • Vann/avløp

  • Marine

  • Samferdsel (tog, vei, bane) Industri – prosess/metal

 

Løsningen vil tilfredstille myndighetskrav, ISO27001 og NIS2, og vil gi utfyllende rapporter om status på ditt nettverk.

 

Hvordan fungerer løsningen?

 

Såkalte «beacons» installeres i nettverket, dette er en type sensorer som har som eneste oppgave å kontinuerlig forsøke å kommunisere med en «homeserver» som står på utsiden av nettet. Lykkes man med dette, betyr det at man har en lekkasje i nettet.
Årsaken til dette kan være mange, og det viktig er at det undersøkes umiddelbart og eventuelle tiltak iverksettes hvis nødvendig. En slik løsning gir en kontinuerlig overvåkning av virksomhetens OT-nett, og oppdager umiddelbart uønskede hendelser i nettet.
Slike hendelser kan være ting man tidligere ikke har vært oppmerksomme på, f.eks. at en ekstern installatør bruker eget kommunikasjonsutstyr ifm. oppdatering av utstyr og programvare i OT-nettet, eller at man installerer utstyr i nettet som ikke er godt nok testet iht. virksomhetens sikkerhetspolicy.

 

 

Cyber security er et stor fagområde i stadig utvikling. Sikkerhetsbildet endres kontinuerlig og stadig nye metoder tas i bruk for å forsøke å ramme kritisk infrastruktur. Såkalt «skallsikring» av nettet krever at man hele tiden har oppdatert løsningen for å oppdage nye trusler.

Denne «utenifra og inn» sikring er selvfølgelig helt nødvendig, men det er like nødvendig å ha på plass en «innenifra og ut» overvåkning og sikring. Last Mile sin «Cyber beacon» løsning vil nettopp gi dere denne tryggheten – kontinuerlig.

 

 

Vår ekspertise på OT-nett og Cyber Security

 

Last Mile har konsulenter sertifisert på IEC 62443, og vil kunne bistå dere gjennom hele prosessen med implementering av cyber security overvåkningsløsning. Samtidig vil vi kunne bistå med rådgivning knyttet til best mulig nettverksdesign, sikring av nettet og ikke minst en overordnet cyber security strategi for ditt OT-nett som reduserer risiko og sikrer ønsket oppetid.