Cyolo

Cyolo tilbyr en Remote Privileged Access Management (RPAM)-løsning for både operasjonell teknologi (OT) og informasjonsteknologi (IT). Her er noen viktige aspekter ved Cyolo:

 • Sikker fjernadgang  
 • Tredjepartsadgang  
 • Kontroll over tredjepartsadgang til OT 
 • NIS2-forberedelse:  

Funksjoner: Cyolo integrerer tilkobling, tilgang og overvåking gjennom funksjoner som VPN-løs tilgang, MFA-identitetsautentisering (selv for eldre applikasjoner), passordhvelv, øktopptak og mye mer.

 

Zero Trust tilgangsstyring og PAM løsninger

Med Cyolo får du en Remote Privileged Access Management (RPAM)-løsning for både operasjonelle teknologinettverk (OT) og IT-miljøer.

 

La oss se på hva dette innebærer:

RPAM for OT og IT:

Cyolo sin RPAM-løsning forenkler fjernprivilegert tilgang.

Den forbedrer den sikre eksterne tilgangsstrategien, øker operasjonell smidighet og produktivitet.

Med Cyolo kan du dra nytte av tredjepartsforhold uten å kompromittere sikkerheten.

 

Kontroll over tredjeparts tilgang til OT:

Tredjeparts samarbeid er viktig, men gir også risiko når eksterne leverandører får tilgang til kritiske systemer.

Cyolo gir deg alle fordelene ved tredjepartsforhold uten å gå på akkord med sikkerhet. 

 

Samsvar og OT-beredskap:

Økende samsvarsmandater legger press på industrielle bedrifter for å sikre trygg tilgang til kritiske systemer.

Cyolo gir deg kontroll over tilgang, tilkobling og tilsyn for å møte samsvarsstandarder og holde driften i gang. 

Les mer her

 

 

Beskrivelse av internasjonale standarder for OT-infrastruktur​

IEC 62443 er en internasjonal serie standarder som tar for seg cybersikkerhet for operasjonell teknologi i automatisering og kontrollsystemer. Denne standarden er delt inn i ulike deler og beskriver både tekniske og prosessrelaterte aspekter ved cybersikkerhet for automatisering og kontrollsystemer.​

 

NIS2-direktivet (EU) 2022/2555 er en EU-direktiv som tar sikte på å øke motstandsdyktigheten i nettverks- og informasjonssystemer (NIS) og redusere fragmenteringen av det indre markedet. Dette direktivet erstatter det tidligere NIS1-direktivet (EU) 2016/1148. Formålet med NIS2-direktivet er å styrke cybersikkerheten for både private og offentlige aktører som opererer innen relevante sektorer i EU. Det legger vekt på harmonisering, samarbeid mellom kompetente myndigheter og effektiv håndheving av cybersikkerhetskrav.​

 

 

Cybersikkerhetsrammeverk: NIST tilbyr et frivillig rammeverk som hjelper organisasjoner med å håndtere cybersikkerhetsrisiko. Den siste oppdateringen er NIST CSF 2.0​

 

Cyolo​

 • IEC-62443​
 • NIS2​
 • ISO-27001​
 • NIST​

Radiflow​

 • IEC-62443​
 • NIS2​
 • NIST​

Clavister​

 • IEC-62443​
 • NIS2​
 • NIST​

Sensor FU​

 • NIS2​