IDS står for Intrusion Detection System, og IPS står for Intrusion Prevention System.

Disse teknologiene er i bunn og grunn ganske like og analyserer nettverkstrafikk for tegn på uønsket aktivitet. Formålet er å oppdage uønsket aktivitet, for eksempel inntrenging og skadelig kode. Forskjellen ligger i hvordan de håndterer denne aktiviteten:

IDS (Intrusion Detection System): 

IDS overvåker nettverket for mistenkelige aktiviteter. 

Når det oppdager en trussel, genererer det varsler eller logger hendelsen. 

Det gir innsikt i hva som skjer, men griper ikke direkte inn for å stoppe angrepet.

 

IPS (Intrusion Prevention System): 

IPS går et skritt videre og handler proaktivt. 

Det blokkerer eller begrenser trafikken som anses som farlig. 

IPS forhindrer dermed angrep før de kan skade nettverket. 

Begge teknologiene er viktige for å beskytte nettverk mot trusler, men de har forskjellige roller og funksjoner.