NGFW – Next Generation Firewall Solutions​


Neste generasjons brannmurer (NGFWs) gir en rekke fordeler når de brukes i operasjonelle teknologinettverk (OT-nett). La oss utforske hvordan NGFWs fungerer og hvorfor de er viktige for OT-sikkerhet: 

Bedre synlighet og kontroll:

NGFWs integrert med dedikerte ICS-sikkerhetsløsninger gir økt synlighet og kontroll over OT-nettverket. 

Dette muliggjør enhetlig deteksjon av trusler fra både IT- og OT-miljøer, raskere håndtering av potensielle risikoer og maksimal avkastning på investeringen 1. 

 

Beskyttelse mot trusler:

NGFWs gir avansert beskyttelse mot nettverks- og datatrusler. 

De gir også full nettverkssynlighet og trusselbeskyttelse i krevende OT-miljøer 2. 

Forskjeller mellom IT og OT-nettverksskille:

Mens både IT og OT-nettverksskille ønsker å forbedre sikkerhet og ytelse, har de ulike miljøer med egne spesifikke krav. 

OT-nettverksskille må prioritere sikkerheten, påliteligheten og sanntidsaspektene ved industrielle kontrollsystemer (ICS) samtidig som de håndterer cybersikkerhetsbekymringer knyttet til kritisk infrastruktur 3. 

NGFWs gir en robust løsning for å beskytte OT-nettverk mot trusler og samtidig opprettholde ytelse og pålitelighet

 

Datadioder 

En datadiode er en cybersikkerhetsløsning som sikrer en ensrettet informasjonsflyt. Dette maskinvareproduktet opprettholder både nettverkets integritet ved å forhindre inntrengning og nettverkets konfidensialitet ved å beskytte den mest sensitive informasjonen. 

 

En datadiode fungerer som en enveisventil som bare tillater data å sendes i én retning, samtidig som all data blokkeres i motsatt retning. Fordi sikkerheten til datadioden er basert på maskinvare og optisk fiber, er det fysisk umulig å transportere data i motsatt retning. Det finnes ingen sårbarheter i form av programvarefeil, og den kan ikke angripes av skadelig kode. Maskinvarebasert sikkerhet betyr at datadioder har høy forsikring 1. 

 

Hvorfor trenger man en datadiode? Noen ganger må data overføres til eller fra et beskyttet nettverk, selv om det er sensitivt eller klassifisert. En brannmur er vanligvis det første steget for å regulere informasjonsflyten, men en datadiode er en høyforsikringsløsning som garanterer at ingen data kan lekke ut eller komme inn i nettverket. Datadioder brukes ofte i kritiske infrastrukturer, forsvarssektoren, industrielle kontrollsystemer og andre scenarier der informasjonssikkerhet er avgjørende.