Radiflow

Radiflow bidrar til å fjerne usikkerheten rundt OT-sikkerhet. Med denne løsningen får du muligheten til å prioritere truslene dine med risikostyringsløsninger, og du kan ta beslutninger og handle basert på data12.

Her er noen av de viktigste aspektene ved Radiflow:

 • Full synlighet for ICS-nettverk: Radiflow gir CISO-er full synlighet i ICS-nettverket, inkludert alle enhetsegenskaper og sårbarheter. Dette gir også innsikt i trussellandskapet og eksponeringsnivået for risiko. I tillegg til trusseldeteksjon og ressursstyring, er Radiflow-løsningene designet for både interne SOC-operasjoner og skybasert sikkerhet hos en MSSP (Managed Security Service Provider) og er fullt ut IEC 62443-kompatible. 
   
 • Kostnadsbesparelser med risikobasert tilnærming: Radiflow tilbyr risikovurderings- og styringsløsninger basert på dyp forståelse av OT/ICS-sikkerhetsområdet. Vi gir kundene våre muligheten til å håndtere truslene sine med innovative OT-sikkerhetsløsninger og optimalisere OT-sikkerhetsutgiftene med løsninger basert på avkastning på investering (ROI). 
   
 • Ledende løsninger for trusseldeteksjon innen cybersikkerhet for ICS/SCADA: Radiflow gir brukerne muligheten til å opprettholde synlighet og kontroll over OT-nettverkene sine13. 
  Les mer om Radiflow her

 

Radiflow fokuserer på industrielle kontrollsystemer (ICS) og operasjonell teknologi (OT)-sikkerhet. Vi eliminerer mangler innen cybersikkerhet og understreker nødvendigheten av synlighet og bevissthet for å beskytte kritisk operasjonell infrastruktur
Les mer om dette her

RadiFlow er vår løsning for intern nettverkskontroll i ditt SCADA- og prosesskontroll-nettverk. Systemet lærer seg nettverkets kommunikasjonsstruktur og lager en mal for hvordan nettverket normalt skal fungere. Avvik mot normalen blir rapportert direkte i SCADA-skjerm eller i et eget lettforståelig skjermbilde. Radiflow har selvsagt også virusdeteksjon. Analyse foregår internt uten forbindelseskrav til omverden via internett eller ander linker.

Systemet er spesielt designet for å analysere innhold i TCP/IP-pakker av industriprotokoller som EtherNet/IP, S7, Modbus, IEC 60870-5-104, IEC 61850, DNP3 , Schneider med flere. Kritiske kommandoer blir registrert og varslet. Systemet har logg for hendelser og kan se hvem som har gjort hva i ettertid.

Les mer om Radiflow her

 

Beskrivelse av internasjonale standarder for OT-infrastruktur​

IEC 62443 er en internasjonal serie standarder som tar for seg cybersikkerhet for operasjonell teknologi i automatisering og kontrollsystemer. Denne standarden er delt inn i ulike deler og beskriver både tekniske og prosessrelaterte aspekter ved cybersikkerhet for automatisering og kontrollsystemer.​

 

NIS2-direktivet (EU) 2022/2555 er en EU-direktiv som tar sikte på å øke motstandsdyktigheten i nettverks- og informasjonssystemer (NIS) og redusere fragmenteringen av det indre markedet. Dette direktivet erstatter det tidligere NIS1-direktivet (EU) 2016/1148. Formålet med NIS2-direktivet er å styrke cybersikkerheten for både private og offentlige aktører som opererer innen relevante sektorer i EU. Det legger vekt på harmonisering, samarbeid mellom kompetente myndigheter og effektiv håndheving av cybersikkerhetskrav.​

 

 

Cybersikkerhetsrammeverk: NIST tilbyr et frivillig rammeverk som hjelper organisasjoner med å håndtere cybersikkerhetsrisiko. Den siste oppdateringen er NIST CSF 2.0​

 

Cyolo​

 • IEC-62443​
 • NIS2​
 • ISO-27001​
 • NIST​

Radiflow​

 • IEC-62443​
 • NIS2​
 • NIST​

Clavister​

 • IEC-62443​
 • NIS2​
 • NIST​

Sensor FU​

 • NIS2​