Løsninger for samferdsel

Generelt har vi i Norge bygget kostnadseffektive tunneler med bruk av fjell som byggemateriale. Fjellet er generelt sikret med bolter og sprøytebetong. Krav til tunnelers sikkerhet og estetikk er endret kraftig de siste årene. Det settes i dag store krav til utforming av tunnelen, både visuelt og sikkerhetsmessig.

 

 

 

Dette gir nye utfordringer i form av vann- og frostsikring, brannsikring, elektroteknisk utstyr, vedlikeholdsvennlige flater og sikkerhet på alle plan. Til nå er det bygget godt over 1100 tunneler, hvorav over 30 er undersjøiske. Og flere er under planlegging og bygging. Høytrafikktunneler finnes stort sett i Oslo, der årsdøgntrafikken (ÅDT) i sentrumstunnelene er opptil 100 000 kjøretøy. De fleste tunnelene har relativt lav trafikk. Gjennomsnittlig ÅDT på riksveitunnelene er rundt 5000 kjøretøy.
 

Last Mile benytter spisskompetanse innen sensorteknologi og datakommunikasjon for å designe og levere komplette løsninger for samferdselssektoren. Typiske leveranser til samferdselssektoren er til tunneler og broer hvor vi leverer ITV-systemer, AID-systemer, kommunikasjonsløsninger og andre sikkerhets- og overvåkingssystemer.

Last Mile leverer sine løsninger til systemintegratørene (SI), som igjen leverer en større total løsning mot sine sluttkunder. Det er viktig for Last Mile at kundene våre får en god og trygg teknologisk løsning som dekker deres behov. Last Mile er derfor meget nøye på den interne gjennomgangen av prosjektene før det prises til kundene. Vi utfører både en teknisk gjennomgang av hvert prosjekt, samt en kommersiell gjennomgang for den totale kvaliteten. Dette sikrer at kundene får det de forventer.