Kameraløsninger sikrer trygg overvåkning av dine bygg og områder.

Kameraovervåking, på engelsk ofte kalt closed-circuit television og forkortet CCTV, er bruk av fjernsynskameraer til visuell overvåkning, særlig av bygninger og områder. Metoden skiller seg fra tradisjonell kringkasting ved at TV-systemet er closed-circuit, altså at alle komponentene er koblet sammen ved hjelp av kabler eller andre direkte midler i et lukket system der som oftest bare personer med tillatelse kan få se bildene.

 

 

 

Kameraovervåkning benyttes i banker, postkontorer, kjøpesentre, flyplasser og mange andre steder. Bruk av slik overvåkning på offentlige steder er sterkt økende, noe som har medført debatt om sikkerhet og personvern. I Norge er det Datatilsynet som setter regelverket for bruk av overvåkingskamera, og alle som ønsker å benytte overvåkingskamera må forholde seg til dette.
Eksempelvis skal ikke opptak lagres i mer enn nitti dager før de automatisk må slettes. Du finner mer informasjon om dette på Datatilsynet sine nettsider her. Datatilsynets oppgave er å overvåke overholdelse av personopplysningsloven. 

 

Last Mile leverer alle typer IP-baserte kameraløsninger og systemer, fra små frittstående systemer med noen få kameraer til store og omfattende videosystemer med sentralisert management og avansert videoanalyse. Vår kameraportefølje er tilpasset alt fra butikker til maritime miljøer og olje & gass-installasjoner, og vi kan levere kamera i mange forskjellige formfaktorer (Boks-, faste domer-, PTZ-Pan/tilt/zoom, termisk) i en rekke forskjellige bildeoppløsninger. I disse systemene kan det leveres forskjellige software-løsninger og lagringsmetoder, for eksempel NVR-maskiner for mindre systemer og større lagrings- og serverløsninger for store anlegg.

 

Mobilapper har også blitt en naturlig del av dette. Vi kan hjelpe med løsning både for å se på live-video via mobilen til å bruke mobilen som et midlertidig mobilt overvåkingskamera.

 

Vanligvis strømforsynes IP-kameraer via nettverkskabelen slik at man kan benytte PoE-switcher. Dermed er det ikke behov for strømforsyninger slik det var med analoge systemer tidligere, noe som gjør installasjon og planlegging av IP-kamera enklere og rimeligere.

 

Last Mile utfører 1. linje support på utstyret som leveres. Ved behov henter vi nødvendig tilleggsinformasjon fra leverandør. Leverandører kan også involveres der dette er nødvendig.