Perimetersikring med trådløs kommunikasjon

På områder hvor det er behov for å etablere midlertidige nettverk til ulike formål, er ofte trådløs kommunikasjon et raskere og rimeligere alternative enn å etablere et kablet nettverk. Med vår trådløse løsning for perimetersikring vil du raskt kunne etablere en overvåkningsløsning uten høye kostnader knyttet til et kablet nett.

 

Byggeplasser, båthavner, campingplasser, idrettsanlegg ol. er ofte store i utstrekning, og etablering av et kablet nett for tilkobling av bl.a. overvåkningsutstyr blir dyrt og er tidkrevende. Last Mile tilbyr en raskere og rimeligere løsning med bruk av trådløs 60GHz radioteknologi. Løsningen gir betydelig større kapasitet enn tradisjonell 5GHz-teknologi, og gir en rekke andre fordeler.

 

​​​​​​

 • Man kan sette opp enkle Punkt-til-punkt forbindelser
 • Man kan bygge enkle punkt-til-multipunkt forbindelser
 • Man kan etablere komplekse nettverk med bruk av MESH og selv-reparerende redundans (ala OSFP)
 • Man får en svært enkel, sentralisert drift og management løsning via Cambiums cloud- eller on-prem løsning «cnMaestro».
 • Man kan levere trådløse kapasiteter i gigabit-klassen. Dermed er det et reelt og ekte alternativ til fiber.

 

Målgruppen for løsningen er selskaper som leverer overvåkningsløsninger for blant annet perimetersikring. De fleste slike selskaper har til tider behov for å benytte trådløs kommunikasjon i sine prosjekter. De vil ofte foretrekke fiber og eller løsninger basert på 5GHz siden det er dette de har lengst erfaring med.

 

Med denne løsningen vil man åpne døren for å benytte trådløse nettverk i større grad enn tidligere. Dersom man kan redusere kostnadene forbundet med å legge fiber, vil man kunne levere mer kostnadseffektive prosjekter, som igjen gir et konkurransefortrinn.

Sluttkundene er også tjent med dette, da deres behov kan adresseres raskere og de får en trådløs løsning som leverer høyere kapasitet og fungerer mer stabilt enn en tilsvarende løsning basert på 5GHz ville gjort. Det unike med en 60GHz-løsning kan oppsummeres slik:
 

 • Trådløs kapasitet opp til 3.6Gbps (>10 x normal kapasitet i 5GHz-nettverk)
 • Mindre støy og ingen radarproblematikk = høyere stabilitet enn tilsvarende 5GHz-løsninger
 • Smartere radioenheter med beamforming i antennene gjør installasjon enklere
 • Sentralisert management og «zero-touch» konfigurasjon

 

En 60GHz løsning kan installeres på samme måte som en 5GHz-løsning. De samme kravene til fri sikt o.l. vil gjelde. Den største fordelen med å benytte 60GHz i f.eks. båthavner er at man unngår støy og radar-problematikk – man unngår dermed de to største årsakene for ustabilitet og ressursbruk (feilsøking) som normalt forbindes med trådløse systemer.

I tillegg får man et trådløst system med vesentlig høyere kapasitet, så høy kapasitet at man kan levere bedre tjenester – som raskere WiFi til gjester og fastboende. Og man kan eventuelt inkludere kommunikasjon for andre systemer, som strømsøyler, ladere til elbilder mm.

Komponenter i løsningen

 

Last Mile kan levere både de nødvendige komponentene og tjenester knyttet til design og implementering av en slik løsning. Komponentene er basert på produktserien fra Cambium cnWave, og programvaren cnMaestro. Hvilke komponenter som skal benyttes for å skape god dekning på en lokasjon avhenger av lokasjonens egenskaper og bruksbehovet til kunden. Last Mile kan bistå i kartlegging av behov slik at man kan designe en best mulig og fremtidsrettet løsning for brukerne.

 

 

 

 

Fordeler 60GHz teknologi

 • 60GHz er ulisensiert (ikke søknadspliktig)
 • Lite støy / interferens
 • (Spar tid. Enklere planlegging og installasjon)
 • Ikke påvirket av radar som 5GHz
 • Høy stabilitet
 • Høy kapasitet (1+ Gbps)
 • Lav forsinkelse

 

Vi tilbyr analyse og design av løsninger, prosjektstyring, kurs og produktrening, supporttjenester, web shop & lager og tjenester som drift av kommunikasjonssystemer

 

 

 

 

Et trådløst nettverk basert på Cambium cnWave 60GHz, er et reelt alternativ til fiber og utklasser tradisjonelle 5GHz løsninger i ytelse og stabilitet.

Systemet består av radio-hardware av høy kvalitet, tilpasset norske forhold. Er enkelt å konfigurere, med en velfungerende management-løsning for profesjonell sentralisert drift.

Last Mile kan tilby følgende tjenester i forbindelse med prosjektet:

 • Radioplanlegging i profesjonell software
 • Nettverksplanlegging
 • Konfigurasjon
 • Opplæring i drift og bruk av cnMaestro programvare