Video-overvåkning av kraftanlegg

 

 

Alle forhandlere kan levere et kamera som er spesifisert for tøffe forhold i et kraftanlegg.

Det er systemarkitekturen og installasjonsprosessen som skiller ett video-overvåkingssystem fra et annet. Last Mile har detaljkunnskapen om forholdene i en kraftstasjon, og kan gi deg et skreddersydd overvåkingssystem som forenkler installasjonen og tilfredsstiller alle spesifikasjoner og funksjonsbehov.

Kameraene i et kraftanlegg plasseres i svært varierende miljøer, fra fuktige tuneller eller utenfor porter til fjellanlegg, til tørre og lyssterke miljøer innendørs.

Vi bygger en arkitektur for overvåkingssystemet som tar alle hensyn og tilfredsstiller alle krav, som vanntetthet, motstand mot slag eller EX-spesifikasjoner (eksplosjonssikkert).

Våre løsninger kan også innlemme bevegelsessensorer og annen sensorikk, og varslingssystemer med alarmfunksjoner.

Systemene våre kan også designes for fjernovervåking. 

 

Her kan du lese mer om systemets oppbygging ›

Nøkkelferdig løsning

I en overvåkingsløsning fra Last Mile er det vi som har systemansvaret. Det betyr at etter at systemet er spekket, tar vi ansvaret for design, installasjon, kalibrering og oppstart. Når systemet er oppe og går, og alle komponenter fungerer sammen, fortsetter vi å ha full service i hele anleggets levetid. Kort sagt: Det er ingen ting som hviler på kundens skuldre etter at systemet er spesifisert.

Nettverk og lagring

Antallet kameraer involvert i et overvåkingssystem bestemmer hvor mye data som genereres. Derfor er det helt avgjørende at nettverk og lagringssystem er dimensjonert for å takle denne trafikken. I store kraftanlegg kan det bli mange inndatakilder, og Last Mile designer og leverer nettverk og lagring som takler disse datamengdene.

Ready to run

Tiden man bruker på installasjon kan være både kostnadsdrivende og ødeleggende for den planlagte framdriften. Vi har fokus på hvordan vi kan gjøre installasjonen enkel og effektiv.  Med vårt konsept Ready to Run setter vi opp og konfigurerer systemet før installasjon. Det sparer verdifull tid som ellers ville gått med til funksjonstesting, kalibrering og feilsøking on site.

Når vi starter installasjonen, kan du være trygg på at alle komponenter virker som de skal og snakker med hverandre.