Løsninger for Smarte byer

Svært mange kommuner og byer er i ferd med eller har utarbeidet en digitaliseringsstrategi som også omfatter en «Smartby strategi». Last Mile har allerede hjulpet mange kommuner i gang med å etablere infrastruktur som muliggjør innsamling av data, enten det er fra sensorer på husstandsvannmålere, sandfangere, parkeringssensorer, sensorer for fyllingsgrad i avfallscontainere eller luftsensorer. Vi kan levere alt fra solide sensorer, komplett IoT-nettverk basert på LoRa, NB-IoT eller 4G samt en fleksibel og skalèrbar IoT-plattform med integrasjon mot ulike scada- og kjernesystemer som kommunen allerede benytter i dag.

Komplette IoT-løsninger for smartby

Et smartby IoT-nettverk kan bestå av ulike kommunikasjonsbærere. Vi kaller det hybridnett, og det gir fleksible løsninger der vi bruker den teknologien som til enhver tid gir den mest kostnadseffektive dataoverføringen. Last Mile leverer komplette sensornettverk for IoT-løsninger for smartby og kan også utvide eksisterende løsninger etterhvert som nye tjenester tilbys innbyggerne.

Sett smarte ting i et litt større perspektiv

Siden 1999 har Last Mile levert IKT-løsninger til kommune, vei, jernbane, industri, helse, offshore og forsvar. Vi har kompetansen til å hjelpe Norges kommuner til å lykkes med sensorinitiativet. Med relevant erfaring ivaretar Last Mile hele verdikjeden for sensorløsninger, fra idé og design til operativ drift og support.
Viser 1 til 10 av 2