14636

Inventia MT-331 - 4G Telemetrimodul

2DI/4DIO/2AI, SMS/OPC/Log, 2.6Ah batteri

Varenr: 112984
Alt. varenr: MT-331 LTE

Inventia MT-331 - 4G LTE Cat 1 I/O-modul med datalogging

 

MT-331 er en industriell og fleksibel I/O-enhet med integrert 4G-modem for telemetri, datalogging og alarmering.

 

MT-331 er funksjonsrik og fleksibel, dette gjør at den kan benyttes til en rekke ulike oppgaver. Enheten støtter SMS-varsling, samt jenvlig rapportering av analoge og digitale verdier til en OPC-server eller SQL-database via mobilnettet. Den kan også benyttes som en datalogger drevet på batteri og solceller ved å benytte strømsparemodus og modulens interne logger. Ved å måle ofte, men sende sjeldent, reduserer man modulens strømforbruk samtidig som man ivaretar informasjon for lang levetid på batteridrift.

 

SMS og datatransmisjon kan kombineres. For eksempel slik at man får rask SMS-varsel ved kritisk alarm - mens viktig data og I/O-endringer jevnlig rapporteres inn til SCADA for logging og rapportering.

 

FLEKSIBEL I/O:

MT-331 har 2 dedikerte digitale innganger og 4 fleksible digitale porter som kan benyttes som innganger eller utganger. Alle innganger kan defineres som binære (Høy/Lav) eller som tellere og alle utganger kan defineres som NC eller NO og har 3 bruksvalg (Toggle, Bistable, Monostable).

 

Digitale utganger kan styres basert på interne hendelser (Alarmer, Innganger, Intern klokke) eventuelt eksternt fra SCADA eller via SMS (manuelt fra bruker eller fra andre Signalix I/O-enheter).

 

De 2 analoge inngangene støtter både 4-20mA og 0-10V signaler. Opp til 4 terskelverdier kan defineres per inngang. (Hi/HiHi, Lo/LoLo)

 

STRØMSPAREMODUS

I strømsparemodus finnes det innstillinger for direkte tilkobling av solcellepaneler eller drift fra eksternt batteribank. Til dette benyttes modulens interne back-up batteri for normal drift, mens nødvendig strøm hentes fra de eksterne kildene ved behov. Spenningen til det interne batteriet overvåkes, slik at man kan få alarm ved lavt batterinivå.

 

I strømsparemodus vil MT-331 kun koble seg til mobilnettet ved brukerdefinerte intervaller og kun gi strøm til analoge sensorer i forkant av måling. For lengst mulig levetid anbefales det å logge data lokalt, men å sende loggen så sjeldent som mulig. Det er tilkobling og bruk av mobilnettet som krever mest energi.

 

KONFIGURASJON OG MANAGEMENT

Inventia har en felles software som benyttes for lokal- og fjernkonfigurasjon av alle Inventia-produkter. Software kan lastes ned fra "Dokumenter", OBS: Krever innlogging i webshop.

 

GRENSESNITT

2 Digitale innganger

4 Digitale inn-/utganger

Alle digitale innganger kan benyttes som tellere

2 Analoge innganger (4-20mA, 0-10V)

1 1-Wire

1 utgang for sensorforsyning (5-24V DC)

Mini-USB port for konfigurasjon

 

NØKKELFUNKSJONER

4G-modem med fallback til 2G

Flashminne for intern datalogger (opp til 28000 linjer)

Tids- eller hendelsesstyrt varsling via SMS eller 4G

Tids- eller hendelsesstyrt datalogger

Intern back-up batteri (800mAh)

Strømsparingsmodus for drift på solceller

Fjernkonfigurasjon over 4G

Fjernstyring via SMS eller 4G

Sikkring med passord og IP/TLF-filter

Montering på DIN-skinne

SMA Female antennekonakt