En samarbeidspartner for smarte byer og kommuner

Last Mile Solutions (LMS) er en viktig tilrettelegger for kommunenes smartby-satsning. Vi skal bygge og drifte et landsdekkende LoRaWan IoT-nett og levere løsninger som gir reell nytteverdi og rask gevinstrealisering for både kommuner og næringsliv.

Last Mile Solutions er et partnerskap mellom Last Mile Holding, BKK Digitek og Eidsiva Bredbånd. Gjennom vår landsdekkende LoRa-Wan infrastruktur vil vi gi alle kommuner i Norge muligheten til kostnadseffektiv innhenting av data fra millioner av sensorer, uavhengig av mobildekning.

Vi er et finansielt og industrielt samarbeid som investerer i lokal IoT-infrastruktur, og som kontinuerlig vil utvide partnernettverket for kunne tilby nye, innovative løsninger.