Vi er fortsatt 100% operative

Det er spesielle tider i verdensmarkedet grunnet Covid-19

Last Mile-gruppen tar sin del av samfunnsansvaret med å begrense spredningen av Covid-19 viruset (Koronavirus), og har fra og med fredag 13. mars innført hjemmekontor for de fleste ansatte.

Last Mile har i lang tid hatt en god kultur og gode teknologiske løsninger for samhandling selv om man fysisk ikke er tilstede på kontoret. Det betyr at vi fortsatt er 100% operative på alt fra salg til vare- og tjenesteleveranser, og tilbyr samme gode service som tidligere overfor våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Samtidig vil vi ivareta vårt samfunnsansvar og de ansattes behov for å være hjemme med små barn eller på grunn av eventuell karantene/sykdom.

Vi er nå inne i en usikker periode med mange ulike utfordringer i samfunnet. Pandemisituasjonen og fallende oljepriser gjør store og hyppige utslag i valutakursene. Dette gjør at vi som en importbedrift dessverre er nødt til å justere våre priser mot våre kunder fortløpende. Alle bestillinger vil derfor justeres mot gjeldende valutakurs ved faktureringstidspunktet.