PD-måling

Refererer vanligvis til "partial discharge" måling, også kjent som "delutladning" på norsk. 

 

Partiell/Delvis utladning: Hva er det og hvorfor er dette så viktig?


Delvis utladning (PD) er et vanlig fenomen i høyspent elektriske systemer, hvor en del av isolasjonen i et system blir utsatt for en lokal elektrisk eller termisk stress som er høyere enn det normale «drifts-volumet».
PD aktiviteten degraderer utstyret over tid og kan føre til havari. For å begrense skade på utstyr, mennesker og økonomisk tap er det viktig å følge med på Partiell utladnings-utviklingen gjennom tid.

 

 

Hva er de forskjellige typer utladninger i systemer?

 

Hulroms utladning:

Årsak til en intern partiell utladning kan være hulrom/bobler eller urenhet inne i oljen eller i isolasjonen

Overflat utladning:

Denne type partielle utladningen er påvirket av omgivelsen når utstyr er montert i nærheten av salt og fuktig luft

Koronautladning:

Dette er en type utladning årsaket av ionisering av luften rundt en metallisk del

 

Måling av delutladning er en viktig diagnostisk metode for å overvåke helsen til elektriske komponenter, som høyspent-kabler, roterende maskiner (motor og Generator), transformator, switchgear osv. , og forutsi eventuelle potensielle feil. Det er spesielt viktig i høyspente kraftanlegg, hvor tidlig oppdagelse av partielle utladninger kan forhindre større feil og kostbare reparasjoner.

 

Hvilke metoder kan du bruke for å oppdage PD-aktivitet?       

For å oppdage og forhindre PD i elektriske systemer, brukes ofte Isolasjons-overvåkningsteknologi. Dette inkluderer en rekke forskjellige teknikker for å overvåke systemene for tegn på PD-aktivitet, og for å identifisere eventuelle problemer før de fører til alvorlig skade eller nedetid.

Offline metode:

Denne metoden brukes med å koble ut utstyret som skal overvåkes fra drift

Online metode:

PD aktiviteten varierer ofte avhengig av last, temperatur eller fuktighet. Permanent monterte PD målere gjør det mulig å følge med på utviklingen og trenden online gjennom tid. Overvåkingen utføres uten å stanse driften i anlegget

 

Se systembeskrivelse

 

 

Hvordan oppdager man PD aktivitet?

Følgende signaler / varsler oppstår når PD aktivitet dannes og utvikles i elektrisk utstyr.

  • Lyd
  • Lys
  • Varme
  • Elektrisk Puls

 

Varselsignalene kan oppdages av våre sensorer HFCT Sensor og TEV antenna og samles gjennom vår data aquisition unit Falcon og Aquila.

 

 

Se de tilhørende produktene til løsningen nedenfor som ligger på vår webshop

 

 

 

 

Bezawit Jemberu Telila

Produktsjef innen energiteknikk

 

 

"Last Mile sammen med Altanova Group hjelper deg med å finne riktige PD-overvåkingsløsninger til dine kritiske kraftanlegg.

 

 

 

Spørsmål?
Ta kontakt med meg på 66907980