5G Backhaul og Fixed Wireless Access

 

5G Backhaul og Fixed Wireless Access 

Bredbåndsbransjen ble for alvor anerkjent som kritisk infrastruktur i følge med pandemien. I Norge hadde vi tidlig store aktører som bygget fiber til virksomheter og privatpersoner. Bredbåndsdekningen er nå meget god på tross av norsk geografi og demografi. Operatørene i bransjen har behov for pålitelig kommunikasjon med kontinuerlig krav om økt kapasitet. I det store bildet er fiber best for å få den kapasiteten som skal til, men fiber kan være både dyrt og krevende å få etablert, så høykapasitets radiolinje kan være et supplement til fiber i en del situasjoner. Last Mile leverer radiolinjeløsninger med høy overføringskapasitet og svært høy oppetid og vi jobber hardt for å fortsatt være trådløseksperten innen kritisk infrastruktur. 

24Gb/s på 1-3km avstand 

Med fiber tilgjengelig, vil mange operatører ofte bygge høyere kapasitet enn det reelle behovet. Man kan ofte få inntrykk av at det ikke finnes andre kapasiteter enn 100Mb/s, 1Gb/s, 40Gb/s og 100Gb/s, men det er ikke helt slik. Noen aktører leverer trådløst bredbånd helt ut til brukerne, Fixed Wireless Access (FWA), noen operatører benytter trådløst backbone som en del av infrastrukturen sin i «den siste mila» ut til basestasjoner og noen tilbyr trådløse høykapasitetsløsninger som «ventefiber», altså en rask utrulling av kapasitet i påvente av fiberutbygging.  

De senere årene har radiolinjer blitt mer avanserte, med høy overføringskapasitet og langt flere muligheter enn tidligere. Med fri sikt kan vi overføre helt opp til 24Gbps. på 1-2km avstand ved å kombinere millimeterteknologi og mikrobølgeteknologi. Reduserer vi overføringen til 4Gbps, kan vi øke rekkevidden til 20-30km i en enkel installasjon med kun 1 fysisk enhet tilkoplet antennen.  
Selv med solid kapasitetsøkning og vesentlig mer avansert funksjonalitet har ikke prisen på utstyret økt. Dette gjør at kundene får betydelig mer for pengene nå enn før. 

 

Her kan du lese mer om systemets oppbygning

God behovsanalyse

En god dialog mellom kunde og leverandør er viktig for å avklare reelle kapasitetsbehov og avdekke hvordan applikasjonene som skal benytte radiolinjen opplever varierende båndbredde, behov for Quality of Service og prioriteringsmekanismer. I denne bransjen leverer vi stort sett alltid all-outdoor-løsninger, som er de mest fremtidsrettede løsningene som gir høyest kapasitet for pengene. 

Profesjonell linkplanlegging 

En skikkelig linkplanlegging med Pathloss, eller et lignende verktøy, gir en tilgjengelighetsberegning basert på de kapasitetsbehovene som er avdekket i kunde-leverandør-dialogen. Man velger konfigurasjon basert på tilgjengelighetskravene for den mest kritiske applikasjonen som skal benytte radiolinjen, og terrengprofilen vi må forholde oss til. 

Frekvenssøknad til NKOM

NKOM forvalter de fleste av Norges frekvensressurser, men en del operatører eier også eget spektrum. Last Mile kan håndtere søknadsprosess mot NKOM, og søknaden baserer seg på resultatene fra linkplanleggingen. Selve søknadsbehandlingen kan ta alt fra 1 til 6 uker avhengig av kapasitet hos NKOM. Utstyr bestilles vanligvis etter at frekvenser er tildelt, men vi lagerfører også de mest brukte frekvensbåndene. 

Forhåndskonfigurasjon, merking og test 

Last Mile kobler opp og konfigurerer utstyret før det monteres ut. Da blir frekvenser, båndbredde, modulasjonstype og sendereffekt som er tildelt av NKOM (eller annen frekvensforvalter) konfigurert og testet. Eventuell interaksjon med nettverksutstyr hos kunden testes og prøves ut i denne fasen. Tilpasninger og endringer blir vesentlig enklere når alt utstyr står på samme plass. Når utstyret er ferdig testet, blir det merket og lagt i esker med tydelig beskrivelse av lokasjon og linkretning, så vi får en effektiv montasjejobb og enkel logistikk. 

Erfarne spesialister utfører installasjonen 

Lang levetid på løsningene krever kvalitet i installasjon. Last Mile har kontakt med erfarne installatører som kjenner materiellet vi leverer og sørger for lang, problemfri levetid på løsningen. 

Dokumentasjon av linkparametre ved oppstart, og overvåkning av linken i driftsperioden

Dette handler om å få mer verdi for investeringen som er gjort. Vi ser at kundene har mye å hente på å ta i bruk den kapasiteten og de funksjonene som ligger i løsningene det er investert i. En god overvåkning i driftsfasen, kan varsle driftspersonell om at noe er i ferd med å skje med linken, slik som antenner som kommer litt ut av posisjon eller trær som har vokst og hindrer sikt, slik at man proaktivt kan håndtere hendelser i nettet.