Teknologiene som sikrer høy kapasitet i radiolinje

 

 

Vi kan nå oppnå kapasiteter på opptil 10 Gbps i opptil 3 km avstand med helt fri sikt - eller 1 Gbps på opptil 30 km avstand. Teknologiene som gjør dette tilgjengelig er flere.

MultiCore

Vi kan nå levere radiolinjeløsninger som har flere sendere og mottakere i samme fysiske enhet, og som bruker samme fysiske antenne. Dette kan være to kanaler på samme polaritet, på både horisontal og vertikal polaritet eller i forskjellige frekvensbånd (MultiBand).

Nå som flere regulerte frekvensbånd har åpnet for kanaler på 55/56 og 110/112 MHz i 18GHz til 38GHz, og modulasjonstypen på radiolinjene har økt til 4096 QAM, blir kapasiteten betydelig høyere per forbindelse. Vi kan nå over 1 Gbps i en 55/56 MHz-kanal og over 2 Gbps i en 110/112 MHz-kanal.

MIMO

Radiolinjeprodusentene har tatt MIMO i bruk som en MultiCore-teknologi. Ved å montere flere antenner med en kalkulert avstand mellom seg kan vi lage forbindelse mellom flere antenner og dermed øke kapasiteten på den trådløse forbindelsen.

Multiband

 En annen MultiCore-teknologi er MultiBand. Denne kommer til bruk i applikasjoner som i perioder trenger mer enn 1-2Gbps overføringskapasitet. Her kombineres kapasiteten som kan oppnås i de høyeste frekvensbåndene med driftsstabiliteten en får i lavere frekvensbånd. Når dette leveres som én løsning med felles antenne, kan en oppnå en maksimalkapasitet på over 10Gbps. Dette vil være væravhengig, men med en grunnkapasitet på noen hundre Mbps, som er designet for å overleve værfenomener uten vesentlige kommunikasjonsbrudd.

ACM - Adaptiv koding og modulasjon

Grunnleggende teknologi i alle MultiCore-løsninger er adaptiv koding og modulasjon (ACM).

Moderne sendere og mottakere skifter raskt og dynamisk mellom forskjellige modulasjonstyper. Med ACM utnytter vi denne egenskapen til å justere modulasjonen når værforholdene forverres. Vi får ikke brudd, men lavere kapasitet. Når været blir bedre igjen, øker kapasiteten til normalt nivå.

Interaksjon med nettverksutstyret

Når vi tillater båndbredden å variere avhengig av vær og andre forhold, må vi være klar over at dette påvirker applikasjonene som skal benytte radiolinjen. Dette er kun et problem når vi utnytter maksimal kapasitet på forbindelsen, men kapasiteten er jo dimensjonert utfra et behov, og vi ønsker å utnytte så mye som mulig av den.

Den smarte måten å gjøre dette på er å la radiolinjen prioritere hvilke tjenester som skal droppes når vi får værforhold som medfører underkapasitet i overføringen. Dette kan gjøres på flere måter:

  • Radiolinjen kan konfigureres til å forstå hvilke kriterier og prioriteringer som ligger til grunn i nettverket som benytter radiolinjen.
  • Nettverksutstyret får beskjed om hvilken kapasitet som til enhver tid er tilgjengelig på den enkelte link.

Dette er standardisert i dag, men krever at det konfigureres og testes i kontrollerte omgivelser – på benk eller i lab – slik at nettverket oppfører seg som vi ønsker når vi ruller ut løsningen.