Produktnyhet

Digi AW02-G300

AW02-G300 er en svært kompakt og plasseringsvennlig enhet, som muliggjør tilkobling av USB-enheter hvor som helst i et lokalt nettverk, uten lokalt å være tilknyttet en vertsdatamaskin.

Enheten vil eksempelvis kunne benyttes for USB-baserte lisensnøkler til programvare som benyttes over et nettverk.
Dagens virtuelle servere skaper ofte hodebry når man benytter en nettverksbasert programvare som leser av en USB-basert lisensnøkkel.
Ved hjelp av AW02-G300 løses dette på en enkel, sikker og robust måte ved at den USB-baserte lisensnøkkelen plasseres i en ledig port på AW02-G300.

Enheten kan med stor fordel også benyttes for IoT-løsninger som krever kommunikasjon med forskjellige IT-ressurser og periferiutstyr som er lokalisert spredt over hele bedriften.

Les mer om produktet i vår webshop ›