Innendørs LTE 5G dekning
 

Last Mile leverer og planlegger multi-operatør innendørs antenne-system for LTE 5G dekning i områder der operatører ikke har dekning. Brukes både i kontormiljøer, sykehus, idrettsanlegg, sykehus, industri og ship der det er svak LTE/GSM dekning.

 

Zinwave er et fiberbasert distribusjons system «DAS» for alle frekvenser fra 150Mhz til 5Ghz

 

System er også multi-operatør så flere tele operatører kan bruke samme system og man kan ha egne VHF & UHF kanaler i samme løsning.

 

Bygg fiber-basserte DAS-løsninger som er meget effektive med høy kapasitet og er støy-immunt.

 

LastMile - 5G Zinwave.