Viktig melding til deg som har GSM abonnement fra oss.

2G-nettverket som har vært en viktig del av GSM datakommunikasjonen i flere tiår er nå i ferd med å bli slukket av mange mobiloperatører over hele verden. Dette skyldes at 2G-nettverkene ikke lenger kan møte nye krav til datakommunikasjon.

 

Hva betyr dette for deg?

 

Vi hjelper deg med overgangen fra 2G til 4G.

Vi anbefaler deg først å undersøke om dine enheter har støtte for 4G og/eller 5G. Er du i tvil, ta kontakt med oss.
Dersom du har enheter som kun har støtte for 2G, så vil de ikke fungere når nedstengningen er gjennomført.

 

Informasjon fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om slukking av 2G-nett i 2025

Telenor og Telia har informert Nkom om at de planlegger å stenge ned 2G-nettene i 2025. Nkom vil tilrettelegge så overgangen skjer så smidig som mulig gjennom overordnet kartlegging og informasjon. Utfasing av 2G vil kunne få betydelige konsekvenser og må planlegges godt av alle som både leverer og bruker utstyr som er avhengig av kun 2G.

Les mer fra Nkom

 

M2M

 

En M2M driftstjeneste (Machine-to-Machine) er en tjeneste som tilbys for å administrere og overvåke kommunikasjonen mellom forskjellige maskiner og enheter. M2M-kommunikasjon refererer til automatiserte prosesser hvor maskiner kan kommunisere med hverandre og utveksle data uten behov for menneskelig interaksjon.

 

En typisk M2M driftstjeneste vil ha en sentralisert plattform for å administrere og overvåke kommunikasjonen mellom maskinene. Plattformen vil ha funksjonalitet for å administrere og overvåke tilkoblingsstatusen og ytelsen til hver maskin, samt overvåke og håndtere eventuelle feil eller avvik.

 

M2M-driftstjenester kan tilpasses og konfigureres for å støtte ulike typer maskiner og enheter, fra industrielle maskiner og produksjonslinjer til kjøretøy og husholdningsapparater.

 

Sikkerhet er også en viktig faktor i M2M-driftstjenester, da det kan være sensitive data som blir utvekslet mellom maskinene. Plattformen vil ha funksjoner for å autentisere maskinene og beskytte dataene mot uautorisert tilgang og hacking.

 

I tillegg til å administrere og overvåke maskin-til-maskin-kommunikasjon, kan en M2M-driftstjeneste også inkludere avansert analyse av data som samles inn fra maskinene. Dette kan gi verdifull innsikt og forbedringsmuligheter for bedrifter som ønsker å optimalisere driften og utnytte dataene som blir samlet inn fra M2M-kommunikasjon.

 

Kort sagt, en M2M driftstjeneste gir bedrifter muligheten til å administrere og overvåke maskin-til-maskin-kommunikasjon på en effektiv og sikker måte, og kan gi verdifull innsikt og forbedringsmuligheter for driften