Support

 

 

Last Mile har et stort og bredt produktspekter og tilbyr alt fra enkeltkomponenter til sammensatte systemer. For å yte god support innen alle våre ulike områder, kreves et høyt kompetansenivå på produktene, produktene satt i system samt en god evne til å tenke helhetlig. 

 

Her kan du melde inn supportsaker.

Sentralbord: 66907980