Nivåkontroll tank

Kryptert overvåkning av tanker og tanknivåer

Fjernaksess og overvåking til driftskritiske installasjoner i alle miljøer. Nivåkontroll tank er en løsning hvor du via sikker WEB overvåker tanker og tanknivåer.

Last Mile leverer fjernaksess og overvåking til driftskritiske installasjoner i alle miljøer. En av våre nøkkelløsninger er nivåkontroll tank.

  • Enkel og sikker overvåkning av kundens tanker
  • Se nivåstand og forbrukstendenser
  • Motta alarmvarsler når tanknivå er under gitt grense
  • Bedre leveranseplanlegging gir kostnadseffektiv logistikk
  • Full oversikt muliggjør proaktivt salg

Dette er en løsning hvor du via sikker WEB overvåker installasjonene dere leverer til. Med kartoversikt ser dere enkelt lokasjon, nivåstand/status og forbrukstendenser på de ulike tankene, og kan enklere planlegge kjøreruter m.m. Målet er mer kostnadseffektiv logistikk, enklere planlegging og bedre oversikt.

Komplett kommunikasjonsinfrastruktur ferdig satt opp med hardware, SIM og sikker fjerntilgang Alle installasjonene nåes via standard WEB browser med sikker HTTPS og to-nivå pålogging, og vil kunne vises grafisk i kart eller oversiktlig liste.

Dataoverføringen baserer seg primært på sikker overføring via eksisterende mobilinfrastruktur (Telenor, Teliasonera, ICE mfl.), men radio kan også benyttes avhengig av dekning. Ved kommunikasjonsfeil eller utfall vil systemet sende varsel både ved utfall og friskmelding av den enkelte stasjons nettverksstatus.

En kostnadseffektiv løsning for både nye og eksisterende installasjoner. Ta kontakt med oss for å få demonstrert løsningen.