Småkraftkontroll

Kryptert overvåkning av produksjon og status

Fjernaksess og overvåking til driftskritiske installasjoner i alle miljøer. Småkraftkontroll er enkel i bruk og holder et høyt sikkerhetsnivå. Logg inn fra PC, mobil eller nettbrett og se produksjon, status og overvåkingsbilde fra aktuell lokasjon.

Last Mile leverer fjernaksess og overvåking til driftskritiske installasjoner i alle miljøer, hvor en av våre nøkkelløsninger er småkraftkontroll. Løsningen er enkel i bruk og holder et høyt sikkerhetsnivå. 

  • Enkel og sikker overvåking av småkraftverk
  • Kamera som viser faktisk tilstand (vann, isdannelser mm.)
  • Fjerntilgang til lokal produksjonsmonitor med fjernstyring (VNC)
  • Samle produksjonsdata, alarmer og andre viktig data i ett system
  • Komplett kommunikasjonsinfrastruktur med hardware, SIM og sikker fjerntilgang

Logg inn fra PC, mobil eller nettbrett og se produksjon, status og overvåkingsbilde fra aktuell lokasjon.Målet er mer kostnadseffektiv service og drift, samt enklere planlegging og bedre oversikt.

Dersom flere brukere skal ha tilgang på systemet, kan man definere ulike tilgangsnivå basert på de forskjellige brukernes funksjon.

Installasjonene nåes via standard WEB browser med sikker HTTPS og mulighet for to-nivå pålogging.

Dataoverføringen baserer seg primært på sikker overføring via eksisterende obilinfrastruktur (Telenor, Teliasonera, ICE mfl.), men radio kan også benyttes avhengig av dekning. Ved kommunikasjonsfeil eller utfall vil systemet sende varsel både ved utfall og friskmelding av den enkelte stasjons nettverksstatus.

En kostnadseffektiv løsning for både nye og eksisterende installasjoner. Ta kontakt med oss for å få demonstrert løsningen.