Radio

Last Mile Communication har nærmere 20års erfaring med planlegging og dimensjonering av VHF/UHF-baserte radionettverk for SCADA-applikasjoner innen blant annet Vann og Avløp, Kraft og nettdistribusjon, Olje & Gass.

 

Les mer

4G/5G og NB-IoT

4G/5G egner seg best der det er krav til høyere båndbredde og overføringshastighet, eksempelvis video- og bildeoverføring. NB-IoT egner seg, på lik linje med LoRaWAN, til overføring av mindre datamengder, gjerne frekvent. NB-IoT egner seg også best der det er god mobildekning, uten påvirkning fra betong- og metallvegger, og hvor antallet sensorer er mindre enn ved LoRaWAN. Det er viktig at man tar i betraktning brukskostnadene for 4G/5G, altså hvor mye data man skal overføre, og tilpasser abonnementet til dette. Overforbruk er ofte kostbart, derfor er det også viktig at man har kontroll på dataforbruket på de nodene man benytter.
 

Les mer