4G/5G og NB-IoT

 

 

Disse teknologiene baserer seg på eksisterende mobilbasenett (LTE) hvor Telenor, Telia og ICE er operatører med hvert sitt bakkenett.

5G

5.-generasjons mobilnett er under utbygging og har en betydelig større båndbredde enn tidligere mobilteknologier. Men 5G åpner man opp muligheter for bl.a. å håndtere:

 • Mobilt høyhastighetsbredbånd
 • Live-streaming av bilder/video
 • Datakrevende maskin-til-maskin kommunikasjon
 • Mobil-TV
 • IP-basert tale (voice)
 • Større datamengder

4G

4.-generasjons mobilnett med stor nok båndbredde til å håndtere

 • mobilt bredbånd
 • MMS
 • video-chat
 • mobil-TV med HDTV-kvalitet
 • IP-basert tale (voice)
 • data

Normal overføringshastighet for 4G varierer fra 100-220Mbit/s.

NB-IoT

Forkortelsen står for Narrowband Internet of Things og er en LPWAN-radioteknologisk standard med lav effekt (Wide Area Network) utviklet av 3GPP for å muliggjøre et bredt spekter av mobiltelefoner og tjenester. Normal overføringshastighet er opp til 60 Mbit/s, optimalisert for bruk innendørs.

NB-IoT fokuserer spesielt på lave kostnader, lang batterilevetid og høy tilkoblingstetthet. NB-IoT bruker et delsett av LTE-standarden, men begrenser båndbredden til et enkelt smalt bånd på 180 kHz. Den bruker OFDM-modulering for downlink-kommunikasjon og SC-FDMA for uplink-kommunikasjon.

Nettverksstruktur og rekkevidde

Det mobile bakkenettet har i dag ca. 83% flatedekning Norge, og kommunikasjon foregår fra sensor til IoT-plattform via mobilnettet. Rekkevidden vil variere med mobildekningen og plasseringen av sensoren, og begrenses mye av fysiske hindringer som betong og stål.

Sikkerhet

Sikkerhetsnivået er på linje med det regulære mobilnettet, og data blir også her kryptert når de går fra IOT-plattform til applikasjonslaget.

Tekniske egenskaper med 4G/5G og NB-IoT

Mobilnettet er i dag godt utbygd, og man er derfor ikke avhengig av å vente på utbygging av et LoRaWAN for å komme i gang med Smartby-strategien.

Man kan benytte to hovedtyper sensorer:

 • Sensorer med innebygd port for SIM-kort (eller embedded SIM),
 • Sensorer med port for kobling til mobil router.

I sistnevnte vil SIM-kortet settes inn i trådløs router som kobles til sensor. Trådløs router er avhengig av strøm, og gir derfor noen begrensninger for plassering.

Sensorer med innebygd SIM er utstyrt med batteri, og levetiden på vil være avhengig av batteristørrelse og hvor ofte/mye data sensor sender.

4G/5G muliggjør overføring av bilder og video, mens NB-IoT kan benyttes til bildeoverføring gitt at oppløsningen ikke er for stor. Siden både 4G/5G og NB-IoT er avhengige av abonnement, vil kostnadene ved bruk av denne typen sensorer oftest være høyere enn ved bruk av LoRa-sensorer.

Egnethet

4G/5G egner seg best der det er krav til høyere båndbredde og overføringshastighet, eksempelvis video- og bildeoverføring. NB-IoT egner seg, på lik linje med LoRaWAN, til overføring av mindre datamengder, gjerne frekvent. NB-IoT egner seg også best der det er god mobildekning, uten påvirkning fra betong- og metallvegger, og hvor antallet sensorer er mindre enn ved LoRaWAN.

Det er viktig at man tar i betraktning brukskostnadene for 4G/5G, altså hvor mye data man skal overføre, og tilpasser abonnementet til dette. Overforbruk er ofte kostbart, derfor er det også viktig at man har kontroll på dataforbruket på de nodene man benytter.