Elkvalitetsmålinger og analyse

 

 

Vi har kompetanse, instrumenter og analyseprogrammer for å kunne måle og analysere alle typer av elkvalitetsproblemer.

Elkvalitetsmålinger og analyse

Blunker lyset? Stopper produksjonen? Kobles frekvensomformerne ut i utide? Andre uforklarlige situasjoner?
Vi kan sannsynligvis hjelpe deg med å finne forklaringen.

Måling og analyse av elkvalitet

Vi har kompetanse, instrumenter og analyseprogrammer for å kunne måle og analysere alle typer av elkvalitetsproblemer, som blant annet:

  • Avbrudd
  • Dipper
  • Transienter
  • Harmoniske Flicker
  • RMS variasjoner
  • Spenningssprang

Vi kan gjøre langtidsmålinger for å studere spenningsvariasjoner m.m. eller foreta korttidsmålinger for å detektere spesifikke hendelser/problemer.
Instrumentparken vår består i første rekke av Dranetz PowerXplorer PX5, HDPQ, 61000 Encore Series, HDPQ DN, Cesinel Medcal STII Compact, Medcal N og PQube3.

Offshore og onshore

Vi har de nødvendige sertifikater for å kunne utføre oppdrag både offshore og onshore.
Vi nevner spesielt med tanke på offshoreinstallsjoner, at vi med PowerXplorer PX5 eller HDPQ, kan gjøre meget detaljerte og grundige målinger/analyse av innrush forløp i forbindelse med motoroppstart og spenningssetting av transformatorer.

Analyse og rapportarbeidet gjøres med Dran-View 7 eller PQView.
Kanskje nettopp våre målinger og analyser kan spare deg for fremtidige uønskede og kostbare avbrudd eller ødelagt materiell?