Prosjektstyring

 

 

En prosjektleder har behov for både administrativ og faglig kompetanse for effektivt å organisere og styre et prosjekt gjennom dets ulike faser. Prosjektleder er også den som informerer prosjekteier (kunden) fortløpende om status i et prosjekt og sørger for å holde prosjektet innenfor definerte rammer. 

 

Last Mile har flere ingeniører med erfaring innen prosjektledelse og høy faglig kompetanse innenfor de ulike segmentene Last Mile opererer innenfor. Dette gjør at vi har god forståelse for kundens gang i et prosjekt og dermed kan være en positiv bidragsyter. I tilfeller hvor kunde ikke besitter den nødvendige ressurs selv eller ikke har nok ressurser tilgjengelig, kan Last Mile være den riktige partneren som løser denne rollen for dere.

Last Mile har høy kompetanse på avanserte og sammensatte systemer innen områdene som vi opererer innenfor. Vi kan bistå våre kunder i mange faser av deres prosjekter, enten det er snakk om design, analyse, konfigurering, FAT/SAT, gjennomføring, prosjektledelse eller dokumentasjon.