Tekniske tjenester

 

 

Last Mile tilbyr rådgivning og konsulenttjenester, konfigurasjon og supportavtaler. Vi utfører årlige kontroller og kalibrering av instrumenter for leveringskvalitet, og tilbyr også gjennomføring av FAT og deltakelse på SAT.

Rådgivning og konsulenttjenester

Last Mile tilbyr rådgivning og konsulenttjenester. Våre ingeniører dekker opp et bredt område innenfor datanettverk, industrielle datanettverk, videoovervåking, trådløs datakommunikasjon, radiolinje, høyspentvern, spenningskvalitet og adgangskontroll. Vi kan hjelpe deg og din bedrift med å løse utfordringer eller bistå om dere selv ikke har kapasiteten i hus. Dette kan for eksempel være deltakelse i deres prosjekt som ressurs eller prosjektering av løsninger.

Konfigurasjon

Så å si alt av utstyr dere bestiller av oss kan leveres ferdig konfigurert enten helt eller delvis. En del produkter faller inn under vårt konsept som kalles «Ready-2-Run», som innebærer et definert standardoppsett etter input fra kunde. Annet som ikke lar seg definere av standardoppsett kan vi selvfølgelig også levere så langt det lar seg gjøre, ferdig konfigurert.

Fordelen med dette for deg som kunde er at utstyret er konfigurert og testet før det forlater vårt lager. Dette gir deg besparelser i etterkant ved at denne jobben ikke trengs gjøres av dere. Dere slipper derfor å sette av dyrbar tid til å sette dere inn i produktene, lese manualer, konfigurasjon og sette dette i system. Det vises ellers til datablader over Ready-2-Run.

Supportavtaler

Dersom du eller dine kunder krever support på produkter eller systemer med komponenter fra Last Mile, så spør oss om en supportavtale. Supportavtalen kan inneholde betingelser som responstider, produkt- og systemomfang tilpasset deres behov.

FAT/SAT

Last Mile kan tilby gjennomføring av FAT og deltakelse på SAT. Dette gir en trygghet for dere ved å ha personer med solide kunnskaper tilstede under SAT.

Årlig kontroll / kalibrering av instrumenter for måling av leveringskvalitet

For å holde den oppgitte nøyaktigheten, anbefaler produsentene våre at instrumentene kontrolleres/kalibreres en gang pr. år. Vi kontrollerer og kalibrerer instrumenter levert av oss.