Nettberegninger og studier

 

 

Har du oppdaterte kortsluttningsberegninger og reléplaner for nettet ditt? Ved hjelp av det svært avanserte, men brukervennlige beregningsprogrammet Power*Tools for Windows (PTW) og vår allsidig kompetanse, kan vi gjøre de fleste beregninger og studier av elektriske nett.

Nettberegninger og studier

PTW er en modulbasert programvare, der man selv kjøper de modulene man har behov for. Nye moduler kan enkelt legges til i etterkant.

  • Dapper, Modul for lastflyt, spenningsfall, kortslutningsberegninger (comprehensive), dimensjonering av trafoer og kabler, samt MCC lastrapporter.
  • Captor, Modul for selektivitetsberegninger, med tid/strøm diagrammer og generering av setting tabeller.
  • IEC 909, Modul for kortslutningsberegninger iht IEC 60909 (landbaserte anlegg).
  • IEC 363, Modul for kortslutningsberegninger iht IEC 61363 (marine anlegg).
  • TMS, Modul for transient motorstart analyse.
  • Hi_Wave, Modul for simulering av resonans og harmoniske forstyrrelser.
  • I*Sim, Modul for analyse av transient stabilitet
     

Våre innholdsrike biblioteker inneholder de aller fleste relévern, brytertyper, sikringer, motortyper, transformatorvarianter m.m. De som eventuelt mangler, legger vi raskt inn selv. Den kraftige og fleksible rapportgeneratoren presenterer resultatene på en lettfattelig og oversiktlig måte.

Dersom du allerede har PTW, men ikke har ressurser til å legge inn data for å komme i gang, er vi selvsagt også behjelpelig med dette. En annen løsning kan være at du kjøper både PTW og den første jobben med å legge inn data fra oss. Vi tilstreber oss alltid med å finne en løsning som passer for deg.