Support

 

 

Last Mile har et stort og bredt produktspekter og tilbyr alt fra enkeltkomponenter til sammensatte systemer. For å yte god support innen alle våre ulike områder, kreves et høyt kompetansenivå på produktene, produktene satt i system samt en god evne til å tenke helhetlig. 

Last Mile består i hovedsak av personer med tung faglig bakgrunn fra høyere utdannelse kombinert med mye praktisk erfaring. Vi har opp igjennom årene hatt tradisjon for å yte god support til våre kunder. Riktig innstilling og høy kunnskap hos teknisk personell er noe Last Mile legger mye vekt på å oppnå.