Industriell datakommunikasjon

 

 

Last Mile leverer infrastruktur, fjernaksess og overvåking til driftskritiske installasjoner i alle miljøer. Løsningene er enkle i bruk og holder et høyt sikkerhetsnivå.

 

Last Mile leverer infrastruktur, fjernaksess og overvåking til driftskritiske installasjoner i alle miljøer. Løsningene er enkle i bruk og holder et høyt sikkerhetsnivå.

  • Komplett kommunikasjonsinfrastruktur med hardware, SIM og sikker fjerntilgang
  • Full driftsstatusoversikt på alle installasjoner
  • Geografisk stasjonsoversikt
  • Varsel ved kommunikasjonsfeil
  • Lave investerings- og driftskostnader

Felles for løsningene er statisk IP på alle noder, lukket IP-struktur per prosjekt (isolert vekk fra internett), IOG APN, egen prosjektside på https://iog.as med blant annet varslinger, netthelse, faktura og prosjektinformasjon.

Ved kommunikasjonsfeil eller utfall kan systemet sende varsel både ved utfall og friskmelding av den enkelte stasjons nettverksstatus om ønskelig.

Dataoverføringen baserer seg primært på sikker overføring via eksisterende mobilinfrastruktur (Telenor, TeliaSonera, ICE mfl.). GPRS nodene kan også kombineres med eksisterende radio- eller satellittnett. En kostnadseffektiv løsning for både nye og eksisterende installasjoner.