Switcher til nettverksløsninger

 

 

Last Mile leverer nettverksløsninger til alle nivåer av driftssikkerhet, oppetid og redundans.

I et kritisk nettverk er det viktig å tenke på redundans, slik at nettverket tåler feil uten at datatrafikken stopper. Er det tilstrekkelig med linkredundans, slik at man tåler kabelfeil uten at datatrafikken stopper, eller er det nødvendig med utstyrsredundans i nettverket? Når man gjør denne vurderingen, vil nettverksproduktene dele seg i tre grupper:

  • Unmanaged switcher, gir ingen redundans
  • L2 switcher (managed switcher), gir redundans
  • L3 switcher, gir redundans, og feil kan ikke spres til andre nettverk

Nettverk med unmanaged switcher

I et nettverk med unmanaged switcher, er det ingen mulighet til å kontrollere datatrafikken og heller ingen mulighet til å lage noen form for redundans. Switchene er billige, og det medfører ingen konfigurasjon da alt er automatisk. Dette gjør nettverket rimelig og enkelt å drifte, men gir ingen sikkerhet i form av redundans eller overvåkning.

Nettverk med L2-switcher

Med L2-switcher har du mulighet til å skape redundans i nettverket, som oftest ved bruk av redundant ring. Dette gir kabelredundans, og du tåler et kabelbrudd i nettverket uten risiko for å miste data. Det er også mulig å øke sikkerheten ved å dele nettverket i flere ringer, som gjør at man tåler flere kabelbrudd i det samme nettverket (men kun ett brudd i hver ring) uten at man mister data. Å dele nettet i flere ringer gir bedre linkredundans, men det er fortsatt et L2-nett.

Nettverk med L2 og L3-switcher

L2-switchene kan brukes i alle sub-ringene, mens man bruker L3-switchene i et backbone. Da har man, som i forrige eksempel, delt nettverket i flere ringer, men man har laget et backbone som står mellom alle L2-ringene. Hver L2-ring kan da være et eget sub-nett som man må route mellom. L3-switchen står mellom sub-nettene og hindrer at feil i ett nett ikke sprer seg til et annet.

Med L3-switcher har man også muligheten til å bruke brannmur og andre L3-funksjoner for å øke sikkerheten i nettverket ytterligere.

Alle produkter er testet i henhold til hva det tåler av påkjenninger i form av temperatur, IP-grad, vibrasjoner, sjokk og MTBF tall. Velg et produkt som har god margin til grenseverdiene som den er godkjent for.